Unge arbeidstakere forventer mer faglig utvikling

Unge arbeidstakere forventer mer faglig utvikling

Hvem bærer ansvaret for læring og utvikling på arbeidsplassen? Unge og erfarne arbeidstakere er ikke enige om svaret.

– Vi ser at unge arbeidstakere mener arbeidsgiver har ansvaret for at de lærer og utvikler seg i jobben. Eldre arbeidstakere mener derimot at de bærer hovedtyngden av ansvaret selv, sier Rut Elise Samuelsen, konserndirektør HR i ManpowerGroup.

Mer enn halvparten av arbeidstakere over 35 år mener de selv er ansvarlige for egen læring på arbeidsplassen. 42 prosent av arbeidstakere under 35 år mener det samme. Det viser ManpowerGroups nye rapport «The rise of the well-informed candidate».

– Undersøkelsen tyder på at unge arbeidstakere stiller høyere krav til arbeidsgiver. 23 prosent av denne aldersgruppen er uenige i at de bærer ansvaret for egen læring. De ønsker å bli sett, utfordret, og mener at arbeidsgiver må legge til rette for faglig utvikling, sier Samuelsen.

Felles ansvar

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og stiller nye krav til kompetanse. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være læringsvillige for å holde følge med utviklingen. Men hvem har rett i ansvarsfordelingen?

¬– Læring er et felles ansvar. Som arbeidstaker er det smart å ta ansvar for sin egen faglige utvikling, og ikke bare forvente å motta faglige opplegg fra arbeidsgiver. Ta initiativ, vær åpen med ledere om ambisjoner, og be om mer utfordrende arbeidsoppgaver, sier Samuelsen.

Samtidig må arbeidsgivere imøtekomme ønsket om faglig utvikling. Å sikre relevant faglig utvikling er en investering som motiverer ansatte og gir økonomisk gevinst i et arbeidsmarked hvor kompetanse stadig må oppdateres.

– Særlig unge arbeidstakere forventer at arbeidsgiver investerer i deres utvikling. Ved å ta dette på alvor kan arbeidsgivere både tiltrekke seg flere unge talenter og beholde de lenger i selskapet, sier Samuelsen.

Rapporten er basert på en undersøkelse om hvordan jobbsøkere og arbeidstagere oppfører seg i det digitale samfunnet og omfatter 14.000 arbeidstakere i 19 land. 794 norske arbeidstakere deltok i undersøkelsen.