Robotene som skaper nye arbeidsplasser

Robotene som skaper nye arbeidsplasser

Stadig flere yrkesgrupper blir påvirket av digitaliseringen. Nå merker konsulentbransjen et økende behov for tverrfaglig kompetanse på automasjon og robotisering.

– Det er ikke noe nytt at arbeidsoppgaver og stillinger blir utfordret av teknologiutviklingen. Det som er nytt er at teknologiutviklingen er kommet så langt at vi nå begynner å se disruptive effekter i alle næringer, sier Kenneth Kallestad, regiondirektør i Experis.

Han peker blant annet på hvordan automatisering fører til hjemflagging av produksjon som tidligere var outsourcet.

– Med roboter produserer vi like billig som i lavkostland og skaper nye arbeidsplasser her hjemme, sier Kallestad entusiastisk.

Vil påvirke alle bransjer

Han tror automasjon vil få store konsekvenser for alle, men at effekten vil være tydeligst i industrier med stort innslag av manuelle og repetitive prosesser.

– IDC har gjennomført analyser som peker mot et globalt marked for roboter på 188 milliarder dollar i 2020, en dobling på fire år. Selvsagt en teoretisk beregning, men likevel noe som viser omfanget og kan forklare hvorfor bedrifter har fokus på automasjon, sier han.

Kallestad mener teknologien også vil påvirke hvordan administrative oppgaver utføres.

– Vi ser at regelstyrt saksbehandling automatiseres hos forsikringsselskaper og advokattjenester. I helsesektoren overtar robotene manuelle administrasjonsoppgaver og frigjør tid til viktigere oppgaver. Dette gir fordeler i form av økt presisjon og redusert risiko for feil, sier han.

Kallestad mener også andre næringer må omstilles og peker på det nye betalingsdirektivet (PSD2), som åpner for konkurranse fra nye aktører innen banktjenester.

– Omstillingen banknæringen har gjennomgått de siste årene er tydelig for oss som forbrukere. Det handler om at det er enklere å bytte bank, noe som tvinger bankene til å være mer konkurransedyktig og tilby den beste kundeopplevelsen. Jeg tror det vil komme mange nye banktjenester de neste årene, sier han.

Skaper nye jobber

Kallestad mener bedriftene påvirkes på mange områder, men at det ligger et stort potensiale i å kombinere IT-kompetanse med forretningsdriften.

– Trenden vi ser er at det i større grad handler om analytiske evner, forretningsforståelse, evnen til å se sammenhenger, fremfor oppgavekompetanse. Siden teknologiutvikling er eksponentiell blir endringsevnen hos bedriftene stadig utfordret. Endringsprosesser som for noen år siden tok måneder å implementere, håndteres nå fortløpende med ukers tidshorisont. Det stilles helt andre krav til bedriftene når de må håndtere løpende drift og innovasjon samtidig, sier han.

– Vi ser derfor også en økning i etterspørselen etter programmerere, systemspesialister, tjenestedesign, forretningsutviklere og roller som er i grensesnittet mellom teknologi og prosessorientert forretning, sier han.

Selv om mange jobber skapes, vil også andre jobber forsvinne. Kallestad mener spesielt rutinepregede, HMS-utsatte og repetisjonsorienterte stillinger er truet av robotene.

– Manuell kundehåndtering er en stillingstype vi ser blir erstattet av stadig bedre teknologi. Mange av oss har nok «chattet» med en kundebehandler uten å tenke over at det kanskje ikke er noe annet enn en godt programmert robot i andre enden. Disse tjenestene begynner å bli så gode på «the human touch» i kommunikasjonsformen, at det er vanskelig å skille et ekte menneske fra en robot, sier han.

Må konkurrere på andre vilkår

Kallestad mener kampen om kunden vil handle om å skape bedre brukeropplevelser og tilby økt merverdi.

– Se bare på hvordan SAS har satt som mål om å bli et «livstilsselskap» gjennom å tilby sammensydde tjenester helt på siden av å selge flyturer fra A til B. Vi ser også at tradisjonelle yrker, som økonomer, må beherske komplekse analyseverktøy og beslutningsstøttesystemer i arbeidshverdagen, sier han.

– Jeg tror vinnerne på fremtidens arbeidsmarkedet vil kombinere ekspertise med tverrfaglig breddekompetanse. Heldigvis er dette en kompetanseprofil som universiteter og høyskoler i stadig større grad legger til rette for, avslutter Kallestad.