Optimismen stiger i olje og gass

Optimismen stiger i olje og gass

Ifølge ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer kniver oljesektoren med bygg og anlegg om å ha de mest optimistiske arbeidsgiverne i fjerde kvartal 2017.

Med en oljepris som har stabilisert seg rundt 50 dollar fatet, øker bemanningsutsiktene i oljesektoren med 10 prosentpoeng sammenlignet med både forrige kvartal og samme tid i fjor. Experis-sjef Trygve Solem gleder seg over den sterkeste bemanningsoptimismen i oljebransjen siden 2015.

– Dette er etterlengtede nyheter for et stort antall faglærte, ingeniører og konsulenter over hele landet. Vi får stadig inn meldinger fra arbeidsgivere om at ting ser bedre ut, og optimismen sprer seg også til andre sektorer som industri.

Lavtrykk i Sør-Vest

Til tross for sterke tall for oljesektoren, er det en dempet optimisme på Sør- og Vestlandet som region. På tvers av sektorer venter arbeidsgiverne i regionen netto bemanningsutsikter på +2%, som er de svakeste utsiktene regionen melder om på over tre år. Det er også en reduksjon på ni prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Midt-Norge bevarer derimot posisjonen som Norges mest optimistiske region. Arbeidsgivere venter netto bemanningsutsikter på +8%, en økning på 6 prosentpoeng siden samme tid i fjor.

– Våre undersøkelser tilsier at det norske arbeidsmarkedet fortsatt er på vei i riktig retning. På landsbasis er 2017 det sterkeste året siden oljekrisen, sier Solem.

Mellomstore øker mest

Selskaper med 50-100 og 100-250 ansatte har størst planer om bemanningsøkning neste kvartal, med netto bemanningsutsikter på henholdsvis +8% og +10%. Både de aller minste selskapene og de aller største selskapene i arbeidsmarkedsbarometeret er mer forsiktige i sine anslag, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +3%.

– Vi erfarer at mange arbeidsgivere i segmentet 50-250 ansatte har ventet på det rette tidspunktet for å bemanne opp. Nå viser økonomien klare tegn til bedring, og det vises igjen i bemanningsplanene, sier Solem.