- Økt optimisme og flere prosjekter: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q3 2018

- Økt optimisme og flere prosjekter: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q3 2018

Tidligere var det IT-bedrifter som var ute etter IT-konsulenter. Nå er det bedrifter i alle sektorer, fra bank og forsikring til helse og havbruk, sier Kenneth Kallestad i Experis.

Selv om pilene har pekt oppover lenge, har mange bedrifter vært forsiktige med å sette i gang mange prosjekter. Nå er optimismen tilbake, sier Kenneth Kallestad, regiondirektør for Experis i Bergen og Stavanger.

– Foten har vært på gassen en stund, men håndbrekket har stått på. Nå er håndbrekket nede, og hjulene triller.

En av hovedårsakene til utviklingen på IT-siden er fokuset på ulike digitale kundesystemer. Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap, hvor en stor del av aktiviteten dreier seg om IT.

– Tidligere var det gjerne IT-bedrifter som kjøpte tjenestene våre. Nå er vi i alle sektorer, fra bank og forsikring, til helse og fornybar energi, sier Kallestad.

– Bedriftene jobber med hvordan de digitale systemene skal se ut når de skal opereres av kunden, og ikke av dem selv. Det snur opp ned på forretningsmodellen. Da trenger mange bedrifter påfyll av kompetanse som de ikke sitter på internt.

Innen rekrutteringstjenestene våre, ser vi også at kundene i økende grad ser behovet for målrettet search og headhunting for å klare å ansette de riktige kandidatene. Kompetansekravene er mer komplekse og det krever en annen tilnærming til rekrutteringsprosessene, utdyper Kallestad.

Bred optimisme i arbeidsmarkedet

Økt kompetansebehov gir utslag i økte bemanningsutsikter. Det er positive bemanningsutsikter i flere næringer. Innen bank og forsikring er den på +13 prosent. Blant offentlige virksomheter, som helse og utdanning, er netto bemanningsutsikter +11 prosent, opp 8 prosentpoeng siden samme tid i fjor.

De mest optimistiske arbeidsgiverne finner vi på Sør- og Vestlandet. Der er netto bemanningsutsikter på +15%, det sterkeste fra regionen på over ni år. En forbedring på henholdsvis 12 og 11 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og tredje kvartal i fjor.

Kallestad ser en tydelig sammenheng mellom økt oljepris og økt optimisme.

– Positive forventninger til oljeprisen gir større trygghet for investeringer. Det har både skapt en opptrapping i energisektoren og satt i gang flere prosjekter i andre sektorer som har stått på vent.

Utfordringer i Nord

Også i Nord-Norge er det stor optimisme. Ikke siden 2011 har arbeidsgivere i nord startet året så sterkt som nå. Selv om etterspørselen etter arbeidskraft er høy, indikerer flere regionale rapporter at arbeidsgiverne synes det er vanskelig å få tak i folk med den rette sammensetningen av ferdigheter. Det kan skape utfordringer for arbeidsmarkedet i regionen på lang sikt.

Om undersøkelsen

ManpowerGroup har spurt 753 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.