Nytt lovverk utfordrer etablerte banktjenester

Nytt lovverk utfordrer etablerte banktjenester

13. januar 2018 innføres PSD2 (Revised Payment Services Directive), et EU-direktiv som skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS. Med innføringen kan utenlandske aktører som Apple, Facebook og Google konkurrerer på samme vilkår som norske banker.

– Bankkunder krever stadig bedre digitale løsninger som forenkler hverdagen. Om en tilbyder av finansielle tjenester ikke følger med i utviklingen, vil kundene velge en annen tilbyder med et tastetrykk. Det er klart bransjen blir påvirket av PSD2, sier Linn Solbakken, leder i Experis IT.

Hun jobber tett sammen med kundene for å kartlegge behovet for kompetanse og leverer spesialister innen utvikling, tjenestedesign, arkitektur, sikkerhet, UX og rådgivning innen PSD2 og GDPR.

Økt konkurranse med PSD2

Solbakken forteller at det ikke lengre handler om konkurranse om tradisjonelle banktjenester, men om utvidete og mer fleksible betalingsløsninger. Fintech, en forkortelse for finansiell teknologi, skaper nye forretningsmodeller og behov for ny kompetanse.

– Dette er et «opprustningskappløp» hvor bankene er helt avhengige av å styrke IT for å kunne konkurrere. Bankene er blitt innovative tech-selskaper med fokus på IT for å kunne tilby de beste finansielle tjenestene, fortsetter hun.

For å styrke konkurransekraften til norsk banksektor har finansielle institusjoner og andre selskaper innen fintech gått sammen under paraplyen Finance Innovation. Klyngen har nå over 40 medlemmer og jobber blant annet sammen for å eksportere fintech ut av Norge.

– Det er en helt utrolig spennende utvikling, og man skal ha øynene åpne for det faktum at Norge ligger i verdenstoppen innen fintech allerede. Det som blir interessant å se, er hvor lang tid det tar før andre land følger etter, slik at man får et større marked innen fintech på verdensbasis, sier Solbakken entusiastisk.

Åpner opp infrastrukturen

Med innføringen av PSD2 mister bankene monopolet på infrastrukturen som er nødvendig for betalingsformidling. Med kundens tillatelse kan nå andre aktører få tilgang på informasjonen som bankene før eide.

- Jeg tror bankene i større grad må samarbeide for å kunne konkurrere mot giganter som Apple, Facebook og Google. Over 100 banker har allerede gått sammen om Vipps for å kunne være med i konkurransen om betalingsstrømmer, sier hun.

PSD2 omfatter ikke bare betalingstjenester, også andre områder som sammenstilling av kontodata åpnes for konkurranse. Solbakken tror dette vil skape rom for innovasjon og nye typer banktjenester.

– Det kommer til å bli en knallhard kamp om å ha de enkleste og beste kundeløsningene. For norske aktører handler det også om troverdighet og merkevare. Nå må bankene konkurrere mot Apple og iPhone som allerede har et sterkt fotfeste i Norge.

Fintech krever ny kompetanse

Solbakken opplever selv hvordan digitaliseringen har endret behovet for kompetanse innen bank og finans.

– Banknæringen trenger både den beste digitale kompetansen, men også mennesker med sterk forretningssans. Behovet er umettelig og IT-konsulentbransjen har et alvorlig underskudd på kompetanse. Det er bekymringsverdig at vi ikke har flere studieplasser innen IT når både interessen og etterspørselen er så stor som den er, sier hun.

Hun mener også det handler om å ha omfattende erfaring fra store prosjekter og komplekse tekniske utfordringer.

– En god konsulent har inngående kjennskap til grensesnittet mellom IT og forretningsutvikling. Jeg tror arbeidsmarkedet vil utvikles i retning av en enda høyere grad av spesialisering. Man skal ikke undervurdere viktigheten av å ha en sterk digital forretningssans for å kunne løse fremtidens utfordringer, sier Solbakken.

Selskapet arbeider også med å spore opp og etablere samarbeid med de beste teknologene i landet.

Vi jobber tett sammen med noen av de sterkeste tech-miljøene i landet med spesialisterfaring innen fintech. I tillegg har vi svært dyktige seniorkonsulenter innen ulike fagretninger i IT som også har solid bakgrunn og domenekunnskap fra bank- og finansnæringen, sier hun.

- Dette er en veldig spennende satsning som gjør oss enda bedre i stand til å hjelpe våre kunder med å finne kompetansen de sårt trenger for å lykkes i markedet.

Går en spennende fremtid i møte

Solbakken tror fintech vil påvirke arbeidsmarkedet innen bank og finans på mange måter. Hun mener det vil bli enda mer kamp om kompetansen, og at aktørene blir nødt til å være innovative, attraktive og nyskapende for å greie å tiltrekke seg de beste.

– De dyktigste teknologene kan allerede i dag velge og vrake mellom prosjekter. De velger aktivt prosjekter som gir utfordringer og utviklingsmuligheter i spesialiserte tekniske miljøer, sier hun.

Hun peker også på en stadig sterkere trend der flere jobber selvstendig og tror denne utviklingen vil fortsette.

– Det finnes allerede mange mindre, spesialiserte nisjemiljøer, som er opptatt av å jobbe med nyskapning. Om banknæringen ikke henger med teknologisk, vil disse miljøene legge energien sin der de får skapt de mest spennende produktene, fortsetter hun.

– IT er et fag som utvikler seg i eksponentielle hastigheter. Dette gjør at nye tjenestetilbydere innen nye segmenter vil være med på å drive utviklingen fremover og utfordre eksisterende forretningsmodeller, avslutter Solbakken.

Andre aktuelle artikler 

- Vi er inne i en gullalder for IT-folk

- Robotene som skaper nye arbeidsplasser