Norsk bank-og finanssektor spår største oppbemanning på tre år

Norsk bank-og finanssektor spår største oppbemanning på tre år

Digitalisering og robotisering bremser ikke ansettelsestakten i finansnæringen. Myten om bransjens død er sterkt overdrevet, sier Pål Zubi, divisjonsdirektør for Experis Finance i konsulentselskapet Experis.

Ifølge arbeidsmarkedsbarometeret for tredje kvartal er det kun oljebransjen som sier seg mer optimistisk. Andelen arbeidsgivere i finansnæringen med intensjoner om å ansette har økt med 13 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Pål Zubi, mener for mange ser utelukkende på internasjonale trender når de spår utsiktene for arbeidsmarkedet innen økonomi- og regnskap i Norge.

– Det har blitt fremlagt mange ukvalifiserte spådommer om at stillinger innen økonomi og regnskap er utsatt som følge av robotisering i Norge. Dette er i beste fall en unyansert beskrivelse basert på internasjonale forhold, uten særlig dybdekunnskap om det norske arbeidsmarkedet, sier han.

Mens mange land fremdeles er midt i en omstillingsprosess fra analoge til digitale finanstjenester, ligger Norge langt fremme på digitale løsninger. Zubi mener kompetansenivået blant de som jobber innen økonomiområdet har hatt en stille revolusjon.

– Rollene og stillingene som har stått i fare for å bli digitalisert bort er innen rene transaksjonsbaserte tjenester med mye rutinepregede oppgaver. De store norske virksomhetene flyttet denne type funksjoner til land med lavere kostnadsnivå for mange år siden, sier Zubi.

Fortsatt stort kompetansebehov

Skiftet har ført til at både egenskapene og kompetansen i økonomiroller har endret seg radikalt de siste ti årene. Utviklingen har medført økt behov for kombinasjonen av økonomi- og teknologikompetanse.

Ifølge Zubi er det fremdeles størst etterspørsel etter stillinger innen økonomi- og virksomhetsstyring – helt i tråd med utviklingen på området, typisk controllere med god forretningsforståelse. Samtidig øker forespørslene etter hoder med kompetanse i skjæringspunktet mellom økonomi og IT.

– Kombinerer du IT-forståelse med bakgrunn fra tradisjonell revisjon, gjerne fra ett av de store revisjonshusene, så kan du nærmest velge og vrake i stillinger, sier Zubi.

Kandidater må ha omstillingsevne

Selv med økende optimisme i finanssektoren, stilles det høye krav til både fagkunnskaper og mellommenneskelige egenskaper.

­ – Ledelse er ikke lenger et eget fag, og utviklingen går i retningen av at faglig kompetanse i større grad må være tilstede i alle ledd, sier Zubi.

Han har ett råd til de som ønsker å holde seg relevant i bransjen i tiden som kommer.

– Mitt råd til kandidater – både nyutdannede og arbeidstagere med lang erfaring – er å vise omstillingsevne, nysgjerrighet, ansvar og vilje til å tenke kontinuerlig læring.

­­

--------------------------------------------------

ManpowerGroup har spurt 750 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om de ikke har planer om å endre antall ansatte neste kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelsesplanene i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.