NITO-undersøkelse spår lysere tider for ingeniører

NITO-undersøkelse spår lysere tider for ingeniører

NITOs årlige brukerundersøkelse viser at 42 prosent av ingeniør-arbeidsgivere tror arbeidsmarkedet for ingeniører i Norge vil bli bedre de neste tre årene. I 2016 svarte kun 17 prosent det samme, skriver TU

Divisjonsdirektør Bjørn Christian Bjørnsen i Experis Engineering kjenner igjen resultatene fra NITO-undersøkelsen.

– Dette er oppløftende nyheter, og stemmer godt overens med det vi ser ute blant arbeidsgiverne. Det er tiltakende aktivitet innenfor flere bransjer, sier Bjørnsen.

Han tror en av årsakene til resultatene i NITO-undersøkelsen er at mange selskaper har kuttet mange medarbeidere de to siste årene.

– Undersøkelsen viser en endring i mentaliteten til arbeidsgiverne. Nå har det vært et par tøffe år, men nå er kuttene overstått. Da føler arbeidsgiverne gjerne en ny optimisme, og er nok en av hovedgrunnene til at mange føler det nå vil bli bedre, sier Bjørnsen.

Muligheter utenfor olje og gass

NITO har intervjuet 700 personer i private og offentlige virksomheter som har ansvar for ansettelse av ingeniører. Blant annet har de spurt hvordan de tror markedet vil utvikle seg de neste tre årene. Arbeidsgiverne melder om størst behov for ingeniører innen IKT og bygg, med fortsatt lave utsikter innenfor olje og gass.

Resultatene samsvarer med ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Tallene for andre kvartal 2017 viser at mens olje og gass-sektoren planlegger nedbemanninger, er det økende ansettelsestempo innenfor bygg og anlegg.

– Det er bevilget store midler over statsbudsjettet til jernbane, vei og strømutbygging de kommende årene. Det har vært mye rekruttering knyttet til dette, blant annet ved oppbemanning i selskaper som Nye Veier AS, sier Bjørnsen, som venter at oppbemanningen vil fortsette innenfor bygg, anlegg og infrastruktur.

Ingeniørmangel trass høy ledighet

I ManpowerGroups talentundersøkelse i fjor høst, kom det frem at ingeniører fortsatt var på listen over de ti vanskeligste jobbene å finne folk til. Det til tross for rekordhøy arbeidsledighet blant ingeniørutdannede.

NITOs undersøkelse bekrefter at ingeniør-arbeidsgivere opplever at de sliter med å få tak i ingeniører med rett kompetanse. Nesten hver tredje arbeidsgiver i Norge synes fortsatt det er vanskelig å skaffe ingeniører, skriver TU.

– Det er mange ingeniører som med noen grep kan gjøre seg attraktive for arbeidsgivere i andre bransjer. En utfordring både for arbeidsledige ingeniører og for arbeidsgivere er å oversette kompetanse og behov til et felles språk. Vi hjelper med å oversette og fortolke kunnskap, sier Bjørnsen.