Mellommenneskelige ferdigheter innen IT blir stadig viktigere

Mellommenneskelige ferdigheter innen IT blir stadig viktigere

IT-kompetanse er høyt ettertraktet i arbeidsmarkedet. Ordet digitalisering er på alles lepper, og i 2016 var IT-personell på andreplass på ManpowerGroups globale liste over jobbene det var vanskeligst å fylle. Teknisk spisskompetanse er en mangelvare, og mange selskaper har lang erfaring med å tiltrekke seg og utvikle tekniske ferdigheter hos sine IT-ansatte. Men hva med de mellommenneskelige egenskapene?

I dag er bransjestandarden at IT-medarbeidere belønnes for sin tekniske kompetanse og resultater. Mellommenneskelige ferdigheter – evnen til å kommunisere og samarbeide – blir nedprioritert i belønningssystemet. Verdien av mellommenneskelige ferdigheter er undervurdert innen IT. Resultatet er at svært få IT-fagfolk anerkjenner verdien av å utvikle slike ferdigheter. Det skaper en utfordring, for IT-avdelingen og for hele bedrifter.

IT-faget har utviklet seg fra å handle utelukkende om back-end til å handle mer om front-end. Dermed har også mellommenneskelige ferdigheter blitt viktigere. Teknologi er nå en bestanddel i alle forretningsområder i næringslivet. IT-fagfolk må i stadig økende grad samarbeide og kommunisere med andre fagdisipliner og funksjoner i selskapet for å sikre at de treffer blink med leveransene sine. Det stiller høyere krav til kommunikasjon og samarbeidsevner.

Mange IT-prosjekter er dessuten forretningskritiske. Ofte har de svært stramme tidsfrister og oppgavetunge fremdriftsplaner. Det tvinger IT-folk til å samarbeide under press, og øker behovet for klar, tydelig og god kommunikasjon.

IT-fagfolk med gode mellommenneskelige ferdigheter er flinkere til å formidle IT-prosjektenes forretningsverdi til folk som ikke har samme bakgrunn. Det gjør det enklere å få innvilget budsjetter til innkjøp og interne prosjekter. Det gjør det også enklere å selge tjenestene til andre. IT-fagfolk med gode mellommenneskelige ferdigheter samarbeider bedre og mer effektivt i team på tvers av disipliner og arbeidsområde. Det gir gode resultater. Arbeidsgivere har begynt å se verdien av dette. I en fersk undersøkelse oppgir 38 prosent av IT-ledere at mellommenneskelige ferdigheter er på listen over ferdigheter de ser etter hos sine ansatte.

Utviklingen av mellommenneskelige ferdigheter innen IT

Selv om mellommenneskelige ferdigheter har blitt viktigere innen IT, er det fortsatt langt mellom de som klarer å kombinere sterk teknisk kompetanse med gode mellommenneskelige ferdigheter. Selv om mange bedriftsledere anerkjenner viktigheten av disse ferdighetene, sliter de med å utvikle dem blant sine IT-team og -medarbeidere.

Heldigvis kan mellommenneskelige ferdigheter trenes. Det finnes en rekke tiltak som kan hjelpe kommunikasjonstreningen. For eksempel kan utbredt bruk av videochat eller telefonkonferanser fremfor e-post gi anledninger til å trene opp mellommenneskelige ferdigheter i en profesjonell setting. Mer mellommenneskelig kontakt vil også forbedre samarbeidsevner i team og mellom medarbeidere.


Et annet tiltak som kan oppfordre til mer kommunikasjon er å gi positive tilbakemeldinger. IT-fagfolk må ofte kommunisere med frustrerte medarbeidere eller kunder som opplever tekniske problemer. Mange stressende og negative interaksjoner kan føre til at de går inn i møter med kollegaer med høye skuldre, eller utvikler en aversjon mot å svare på telefonen eller til og med åpne e-poster. Positive tilbakemeldinger kan bidra til å gjøre det mer lystbetont å kommunisere ansikt-til-ansikt og muntlig.

Det er på tide å fokusere på mellommenneskelige ferdigheter i IT


IT-ledere må slutte å utelukkende fokusere tekniske ferdigheter og kunnskap. Det er på tide å legge større vekt på mellommenneskelige ferdigheter. IT-ledere må vise hvordan man samarbeider og kommuniserer godt – og belønne de som utvikler og utøver slike ferdigheter.


Det er en styrke om alle som jobber i et team har gode og effektive kommunikasjons- og samarbeidsevner. Å forstå og utvikle IT-fagfolks mellommenneskelige ferdigheter er derfor nøkkel for å lykkes som team – og som selskap.


For å finne ut mer om viktigheten av mellommenneskelige ferdigheter i IT, last ned vår rapport: The Softer Side of IT.