Lysere utsikter for det norske arbeidsmarkedet

Lysere utsikter for det norske arbeidsmarkedet

Flere norske arbeidsgivere spår bemanningsøkning i årets siste kvartal og norsk næringsliv melder om økt optimisme fremover. Det er en del som nå tyder på at vi har nådd bunnen og at arbeidsmarkedet og de økonomiske utsiktene tar seg opp igjen.

Det siste arbeidsmarkedsbarometeret fra ManpowerGroup rapporterer den høyeste optimismen blant norske arbeidsgivere på over to år. Samtidig sier Norges Bank at samtlige bransjer nå melder om utsikter til bedre utvikling fremover. 

Trygve Solem, konserndirektør i Experis.

­–At det nå er en høyere grad av optimisme i arbeidsmarkedet er også i tråd med det vi opplever i Experis. Markedet er fortsatt avventende, men det er en del tegn som nå tyder på at det verste er over, sier Trygve Solem,konserndirektør i Experis.

Norske bedrifter klare for ny vekst

De tydeligste tegnene på økt optimisme ser man innenfor offentlig sektor. Store offentlige prosjekter innen infrastruktur, samferdsel og fornybar energi påvirker arbeidsmarkedet positivt. Dette vil få ringvirkninger, også for næringslivet generelt.

Men mens offentlig sektor spår lysere framtidsutsikter er optimismen fortsatt moderat innenfor industri og olje og gass viser tallene fra arbeidsmarkedsrapporten. Selv om flere eksportbedrifter nå nyter godt av lav kronekurs ser ikke dette ut til å endre totalbildet.

Geografisk er det verdt å merke seg at det er på Sørvest-landet arbeidsgiverne er mest positive i følge rapporten. Det kan tyde på at mange bedrifter har gjennomført store kostnadsreduksjoner for å møte et krympet marked med stadig tøffere konkurranse og har dermed hatt behov for å rigge sine organisasjoner med lavere marginer. Mye av denne omstillingen har allerede funnet sted og det ser ut til at optimismen begynner å komme tilbake hos de bedriftene som har lyktes med denne omstillingen.

Rapporten viser også at det er de største bedriftene som er de mest optimistiske med tanke på å øke bemanningen i fjerde kvartal. Det kan dermed se ut til at de største bedriftene allerede har gjort de nødvendige kuttene, lagt til rette for omstilling og er nå klare for ny vekst. Om dette er tilfellet er det i så fall gode nyheter for det norske arbeidsmarkedet.

Fremtidens arbeidsmarked

Selv om bunnen kan være nådd for denne gang, er vi fortsatt inne i utfordrende tider

- Økt konkurranse, lavere marginer, bærekraftig fokus og teknologi som automatiserer arbeidsoppgaver, kan nok føre til at næringsliv og offentlig sektor må belage seg på å gjennomgå større og mer strukturelle endringer også i tiden fremover. Vi er fremdeles inne i en tid for omstilling, og fokuset på dette i det norske arbeidsmarkedet vil fortsette, sier Trygve Solem.