Ingeniørene klatrer på listen over mest etterspurte yrker: – Arbeidsgivere må ta talentutvikling på alvor

Ingeniørene klatrer på listen over mest etterspurte yrker:  – Arbeidsgivere må ta talentutvikling på alvor

Etter en nedgang i etterspørselen som følge av oljekrisen, klatrer nå ingeniørene på topplisten over de mest ettertraktede yrkene. – Utviklingen gjør at man må ta talentutvikling på alvor for å sikre seg kompetansen bedriften trenger, sier Bjørn Bjørnsen, divisjonsdirektør i Experis Engineering.

I Norge sliter hele én av fire arbeidsgivere med å rekruttere nok kvalifisert arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av ManpowerGroup. Undersøkelsen har kartlagt hvor vanskelig det er å få tak i kvalifisert arbeidskraft blant 40 000 arbeidsgivere i 43 land.

– Kun 16 prosent av norske arbeidsgivere slet med rekrutteringen i 2016. Dette har imidlertid endret seg betraktelig. Det siste året har man sett en oppgang i økonomien med større investeringer i flere bransjer. Dette har innen enkelte områder gitt en økning i mangel på kvalifisert arbeidskraft på nesten 60 prosent. Hver fjerde arbeidsgiver sliter nå med å finne kompetent arbeidskraft. Det er en drastisk utvikling på kort tid, sier Bjørn Bjørnsen, divisjonsdirektør i Experis Engineering.

Mangler ferdigheter

Arbeidsgivere med behov for ingeniører, faglærte, teknikere og yrkessjåfører er særlig rammet. Disse yrkene topper også listen over de mest etterspurte i Norge i dag.

– Blant ingeniørene ser vi at særlig elektro- og anleggsingeniører mangler. Økte investeringer i samferdsel og bygg- og anleggsbransjen, og returnerende investeringer i olje og gass har økt etterspørselen drastisk, sier Bjørnsen.

Hver tredje norske arbeidsgiver opplyser også at jobbsøkere mangler enten «harde» eller «myke» ferdigheter. Med større grad av digitalisering og nye forretningsmodeller, blir balansen mellom tekniske og menneskelige ferdigheter stadig viktigere.

– Dette er utfordringer som må tas på alvor, men de er ikke umulige å løse, sier Bjørnsen og peker på at et økt fokus på talentutvikling vil gi norske bedrifter etstørre mulighetsrom.

– Arbeidsgivere som trenger kvalifiserte ansatte må ta talentutvikling på alvor. De bør investere i videreutviklingen av eksisterende ansatte snarere enn å finne nye. Bedrifter som er gode på å snu seg og utnytte kapasiteten de allerede har, vil være bedre rustet for fremtidige endringer, sier Bjørnsen.

Må tenke nytt

I tillegg til talentutvikling av eksisterende ansatte, er det flere grep norske bedrifter kan ta for å komme kompetansemangelen i møte. For å tiltrekke seg de arbeidstakerne som faktisk er kvalifisert, må bedrifter gjøre seg mer attraktive.

– Det kan lønne seg å se jobbkandidater som «kunder». Bedrifter må klare å markedsføre seg selv og tilby noe som frister kandidater til å velge nettopp dem. Dagens jobbsøkere er for eksempel mer opptatt av at jobben har en tydelig mening og en attraktiv bedriftskultur enn tidligere, sier Bjørnsen og fortsetter.

– Hvis behovet for kompetanse er kortsiktig, kan det også være en løsning å leie. Mange konsulenthus og freelancere besitter kompetansen man etterlyser.

Med rask digitalisering trenger bedrifter nye ferdigheter like raskt som andre ferdigheter blir mindre viktige.

– Ledere har en kritisk jobb når det gjelder å optimalisere bruken av ferdighetene de ansatte besitter. De må ta en mer aktiv del i karriereløpet til sine ansatte, og hjelpe dem opp eller videre til nye roller i eller utenfor bedriften, sier Bjørnsen.