Infrastruktur - hva skjer i Midt-Norge?

Infrastruktur - hva skjer i Midt-Norge?

Infrastruktur - hva skjer i Midt-Norge?

Sweco og Experis inviterer til frokostmøte med temaet "Infrastruktur - hva skjer i Midt-Norge?" tirsdag 16. juni. Mye spennende skjer i vår region innen infrastruktur og samferdsel. Vi ønsker i dette frokostmøtet å få frem ulike tanker rundt aktuelle gjennomførings- og entreprisemodeller for denne type prosjekter, samt utfordringer knyttet til gjennomføringen i forhold til kompetanse, kapasitet og fremdrift.

08:00 – 08:30 Frokost

08:30 – 08:40 Velkommen v/ Sweco og Experis, Bjørn Endre Dyrseth og Rune Levang

08:40 – 08:50 Temperaturen på arbeidsmarkedet i Midt-Norge, v/Steinar Husa, Experis

08:50 – 09:20 Byplanlegging og infrastruktur på Brekstad/Ørland,

v/Heidi Fossland, Ørland kommune

09:25 – 09:55 Utbyggingsplaner/gjennomføringsstrategi veiprosjekter,

v/Eva Solvi, Statens vegvesen

10:00 – 10:30 Utbyggingsplaner/gjennomføringsstrategi, bane,

v/Karstein Søreide, Jernbaneverket

10:35 – 11:00 Paneldebatt.

Tema: Aktuelle entreprisemodeller for infrastruktur, f.eks. OPS.

Deltakere fra SVV, JBV, entreprenør

11:00 Avslutning

TID: Tirsdag 16. juni 08:00 – 11:00. Frokost fra 08:00

STED: Experis’ lokaler i Olav Tryggvasonsgt. 51, Trondheim

Ønsker du å delta kan du melde deg på via denne linken: http://bit.ly/1dOHk1V