Hvordan organiserer din bedrift intervjuprosessen? Det bør avhenge av hvilken aldersgruppe dere skal rekruttere

Hvordan organiserer din bedrift intervjuprosessen? Det bør avhenge av hvilken aldersgruppe dere skal rekruttere

Skype-intervju, gruppeintervju og eksklusive karrieremesser erstatter stadig oftere tradisjonelle intervjuer. – De nye intervjuformatene kan tippe vektskåla i favør av yngre jobbsøkere, sier Per Olav Hagås, rekrutteringsekspert i Experis.

Skal kandidatene screenes gjennom telefonintervjuer eller sende inn videoklipp av seg selv? Valget av intervjuformat kan påvirke hvilke kandidater som gjør det best. Mens 26 % av jobbsøkere under 35 år er helt komfortable med nye intervjuformat, er bare 14 % av jobbsøkere over 35 år det samme.

– Yngre generasjoner er mer vant til en digital hverdag. Intervjusituasjoner er alltid stressende, så hvis du ikke er helt komfortabel med intervjuformatet kan det gå ut over prestasjonen, sier Hagås i Experis.

De aller fleste (77 %) jobbsøkere over 35 år foretrekker tradisjonelle intervjuer. Bare 12 prosent av jobbsøkere over 35 år er helt komfortable med Skype-intervjuer. Til sammenligning foretrekker 33 % av jobbsøkere under 35 år andre intervjuformat enn ansikt til ansikt. Tallene kommer fra ManpowerGroups nye rapport «The rise of the well-informed candidate».

– Vi ser at yngre jobbsøkere er mer positive til eksempelvis gruppeintervjuer, Skype-intervjuer, eller innledende screeninger over telefon. Skal du derimot ansette kandidater eldre enn 35 år er det helt klart ansikt til ansikt som gjelder, sier Hagås.

Blant de som foretrekker andre intervjuformer enn ansikt til ansikt, velger nesten én av ti arbeidstakere under 35 år å bli invitert til eksklusive karrieremesser. 8 prosent foretrekker også gruppeintervjuer eller Skype-intervjuer fremfor tradisjonelle intervjuer. Bare 4 prosent av jobbsøkere over 35 år foretrekker Skype-intervju.

Ukomfortable med gruppeintervju

Uavhengig av alder er færrest jobbsøkere komfortable med innledende screening over telefon og gruppeintervjuer. 19 % sier de er fullstendig ukomfortable med disse intervjuformene. Bare 15 % av jobbsøkere under 35 år, og 10 % over 35 år, er helt komfortable med gruppeintervjuer.

– Mange er ukomfortable med gruppeintervjuer fordi man føler seg sårbar når man sammenlignes direkte med andre kandidater. Derimot er nesten én av fem jobbsøkere i alle aldre helt komfortable med å bli invitert til eksklusive karrieremesser, hvor sammenligningen ikke føles like direkte, sier Hagås.

Ta hensyn til alderen

Valg av intervjuformat tas ofte basert på kostnads- eller ressurshensyn. Men valget av format kan også påvirke hvilke kandidater som best viser egenskapene selskapet er ute etter å observere.

– Min anbefaling er å tenke på hvilken aldersgruppe du ønsker å rekruttere når du velger intervjuformat. Hvis kandidater med lang erfaring kan være verdifulle tilskudd, er det antagelig en god idé å styre unna digitale intervjuformater, sier Hagås, og legger til:

– Den store overvekten av jobbsøkere i alle aldersgrupper foretrekker fortsatt intervjuer ansikt til ansikt med representanter fra selskapet. Det vil være smart å la minst ett av intervjuene i prosessen være i det tradisjonelle formatet.

Rapporten er basert på en undersøkelse om hvordan jobbsøkere og arbeidstagere oppfører seg i det digitale samfunnet og omfatter 14.000 arbeidstakere i 19 land. 794 norske arbeidstakere deltok i undersøkelsen.