Hjerneforsker: – Næringslivet har oversett verdien av restitusjon

Hjerneforsker: – Næringslivet har oversett verdien av restitusjon

De mest ettertraktede myke egenskapene i arbeidslivet er gode kommunikasjonsevner og problemløsning. Hjerneforsker Tomas Myklebust mener næringslivet kan lære av idretten ved å gå i «bobla». 

– Idrettsutøvere er eksperter på å gå inn i bobla, og det har ikke næringslivet på samme måte lagt til rette for, sier hjerneforsker Tomas Myklebust på ManpowerGroup Forum.

Foran et fullstappet Oslo Konserthus forteller hjerneforsker Tomas Myklebust hva som kjennetegner de beste hodene. I flere år har han jobbet tett med den profilerte mentaltreneren Erik Bertrand Larsen, og han vet hva som skal til for å lykkes.

Idrettsutøvere deler inn treningsøktene sine med klare skiller mellom aktivitet og restitusjon. Myklebust mener denne måten å konsentrere seg på er der suksessformelen ligger.

Mens toppidrettsutøvere er opptatt av hvile for å la musklene absorbere treningen, hyller næringslivet det monotone og utmattende.

– Er det noe næringslivet fullstendig har oversett, så er det behovet for restitusjon. Altfor ofte går ting i ett og samme tempo. Vi vet fra idretten at for å bli bedre må man ha restitusjon. Det samme gjelder også for hjernen, sier Myklebust.

Utmattelse uten hvile hemmer utvikling. Forskning viser nemlig at å overstimulere hjernen, spesielt ved å jobbe med flere oppgaver samtidig, hemmer veksten av hjerneceller og begrenser hjernekapasiteten.

– Når er det man typisk kommer på noe som man har tenkt på lenge? Når man tar en «time out». Når man får tid til å absorbere kunnskapen, og overskudd til å ta et nytt blikk på problemet. Først da kommer løsningen servert. Evner man å koble av oftere, vil man prestere bedre når man først er påskrudd, sier Myklebust.

Forstyrrelser ødelegger

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, deler Myklebusts oppfatning om idrettsmiljøets læreevne.

I et arbeidsliv der kompetansebehovet endrer seg raskt, er arbeidstakerens individuelle vilje til læring og utvikling blant de aller viktigste kompetansene.

– Vi står alle i fare for å gå ut på dato. Det er hver enkelt sin oppgave å sørge for at vi er relevante og utvikler oss. Vi som individer må selv ta ansvar for å være læringsvillige nok til å skaffe oss relevant kompetanse, sier Brath.

En undersøkelse Manpower har gjennomført viser at de personlige egenskapene som er vanskeligst å erstatte hos medarbeidere er kommunikasjonsevner og problemløsning. Særlig god problemløsning handler om høy konsentrasjonsevne.

– Mange bedrifter fokuserer sterkt på produksjon, men få legger til rette for at de ansatte skal få jobbe fokusert med oppgavene. I stedet for å være tilgjengelig døgnet rundt, bør man legge inn bolker der man er utilgjengelig. Inaktiviteten bidrar til å samle krefter til å bli enda bedre, sier Myklbust.

Myklebust mener vi må bli flinkere til å etablere strukturer i hverdagen som hindrer at forstyrrelser kommer i veien. Ett eksempel er Google: Nettgiganten har egne arbeidsrom uten nettilgang slik at ansatte kan få jobbe uforstyrret og gå dypt inn i oppgaven.

Uredd og lærevillig

Myklebust mener de to egenskapene som kjennetegner de beste hodene i verden, er motet til å bevege seg utenfor komfortonen og å holde fast på planen de har lagt for å bli best.

– De beste er ikke redd for å gjøre store hopp, banke på låste dører eller bevege seg utenfor komforsonen. De beste idrettsutøverne frykter ikke treningsøkter som kan gi dem negative opplevelser, men som vil gjøre dem sterkere.

I etterkant vil du se at du gikk langt utenfor det du trodde var mulig. Du flytter grensen.

– Det samme gjelder for gründere som søker investorer, men som får avslag på avslag. Står man på lenge nok, og er trygg på at retningen man har valgt er den rette, vil man få napp. Det er der kunsten ligger.