Gjør deg attraktiv for fremtidens jobber

Gjør deg attraktiv for fremtidens jobber

Her er 8 jobbegenskaper som blir viktig i et "digitalisert, selvkjørende robotsamfunn".

Det går ikke en dag, uten at det publiseres artikler og ekspertuttalelser om jobber som automatiseres og roboter som tar over arbeidsplasser i de fleste næringer. Felles for mange av disse artiklene er at de er nærmest dommedagsprofetiske i sin tilnærming. Slik er nå en gang en sensasjonspreget og en klikksulten presse.

Det er ingen tvil om at dagens manuelle prosesser vil bli erstattet av digitale løsninger, med en ekstrem effektivitetsøkning og langt bedre presisjon og pålitelighet. Robotisering og AI utvikles i stadig høyere hastighet og maskinlæring bidrar til ytterligere økt fart i denne utviklingen.

Arbeidsoppgaver og stillinger har alltid vært utfordret av teknologiutvikling, det er ikke noe nytt. Det som er nytt er at teknologiutviklingen nå er kommet så langt at vi virkelig begynner å se den disruptive effekten i alle næringer. Hvis vi ser bakover i tid, er det mange yrker som har forsvunnet, som i dag virker nærmest komiske. Noen slike eksempler er «kjeglesettere», som hadde som oppgave å sette på plass bowlingkjegler etter hvert kast. Bowlingarenaene hadde én ansatt per bane som utførte dette manuelt.

Et annet eksempel er «menneskelige vekkerklokker», som ble hyret for å vekke kundene sine slik at de kom seg på jobb i tide. De brukte småstein eller kjepper som de slå på vinduer og dører med. «Gatelystennere» har vi vel heller ikke sett i Norge siden gatelysene ble elektrifiserte for første gang i Hammerfest i 1890.

Men denne digitaliseringen vi i dag hører så mye om, betyr ikke nødvendigvis at vi alle må stå uten jobb i morgen, eller at det kun er «IT-folk» som er sikret jobb i fremtiden. Riktignok må mange av oss tilpasse oss et nytt arbeidsliv og bevege oss mot nye karrieretyper og arbeidsformer.

Mange bedrifter har i dag allerede jobbet mye med hvilke egenskaper det er viktig at deres nåværende og fremtidige ansatte må ha, for å være i stand til å forbli konkurransedyktige.

Her er noen av dem:

1. Kreativitet

En av de tydeligste egenskapene som fremheves er kreativitet. Fremtidens globale økonomi vil i stor grad bestå av verdiskapning utført av forretningsområder med et snev av menneskelig kreativitet. Områder som kunst, design, musikk, markedsføring o.l. vil i liten grad konkurranseutsettes av automatisering. Tenk bare på hvor vanskelig det er for oss mennesker å sette fingen på hvorfor noe oppfattes som vakkert, tiltrekkende eller interessant. Maskiner har enda større utfordringer med dette. Mye av utvikling er et resultat av at kreative mennesker har utfordret hva vi trodde var mulig. Se bare på hvordan Elon Musk nylig løste Australias utfordring med ustabilt strømnett i løpet av 100 dager, ved å sette inn et gigantbatteri som «utjevner» i strømnettet.

2. Sammensatt problemløsing

NHHs årlige symposium, hadde temaet «Keeping up with the Millennials» i år. Studentene og andre med berettiget kunnskap om fremtidens arbeidsplass, bedyret behovet for kombinasjonen av både dybdekompetanse og tverrfaglighet i dagens utdanninger. Automasjon kan gjerne løse en del problemstillinger både raskere og mer effektivt enn mennesker. Slik oppgaveløsning er i stor grad basert på innlærte og rutinepregede operasjoner. En automatisert prosess vil alltid ha en rasjonell og logisk tilnærming til løsningen. Vi har vel alle erfart at de beste løsningene hverken er rasjonelle eller logiske, men snarere kreative «utenfor-boksen» løsninger. Her vil alltid menneskelig problemløsning og nettopp tverrfaglig erfaring være avgjørende. Vi mennesker tar også høyde for ikke-logiske parametre som empati, etikk og mellommenneskelige relasjoner i problemløsningen og dette vil være en egenskap som ikke lar seg automatisere.

3. Kritisk tenkning

Kritisk tenkning er en annen egenskap som trekkes fram som en viktig egenskap i framtidens arbeidsliv. Dette handler om evnen til å identifisere problemer, samle informasjon fra ulike kilder, analysere en stadig større mengde data og gjennom dette finne de beste løsningene. Vår evne til å se at «alt henger sammen med alt» og evnen til å identifisere «logisk brist» vil være en avgjørende sikkerhetsfaktor og kvalitetsfaktor når vi automatiserer stadig flere prosesser rundt oss.

4. Kulturforståelse i sammensatte team

Med samhandlingsteknologi som stadig tar nye skritt fremover og forenkler teamarbeid på kryss av både tid og geografi, øker behovet for å være «kultursensitive». Vi jobber allerede i dag multikulturelt, men i tråd med dagens allerede globaliserte arbeidsmarked, vil vi se en enda sterkere utvikling mot slike virtuelle team fremover. I tillegg til selve kulturforståelsen, vil også evnen til å sette seg inn i nye samhandlingsteknologier (Skype, Slack, Hangout, Microsoft Teams, ProjectPlace osv) bli et tydelig konkurransefortrinn.

5. Sosial intelligens

Gjennom at stadig mer interaksjon med kunder, brukere, kolleger og leverandører skjer via flere digitale kanaler, stilles enda større krav til vår evne til å forstå underliggende og ofte komplekse sosiale signaler i slik kommunikasjon.

6. «SoMe førerkort»

Å liste opp «Microsoft Office» under datakunnskaper på CVen er allerede utdatert. Dette nivået av IT kompetanse er selvsagt på de fleste arbeidsplasser idag. I dag er evnen til å dra nytte av, og kommunisere gjennom, de stadig økende sosiale mediene den nye malen for «EDB-kompetanse». På disse plattformene foregår stadig mer faglig diskurs og ikke minst stadig mer kundearbeid.

7. Læringsvillighet (Learnability)

Etterhvert som den teknologiske utviklingen øker endringstakten, øker også behovet for kompetanseutvikling. Personer som er læringsvillige har et bedre utgangspunkt for å bygge sin fremtidige karriere. I dag avgjøres karrieremessig suksess både av en persons evne til å kunne tilpasse seg endring og viljen til å ta styring over egen karriere.

- Det er på tide med et nytt syn på hvordan vi motiverer, utvikler og beholder ansatte. I dagens arbeidsmarked er læringsvillighet veien til suksess både for arbeidsgivere og den enkelte. - Mara Swan, Executive Vice President, Global Strategy and Talent, ManpowerGroup.

Stadig flere bedrifter fremhever det å feile som en verdifull erfaring som man ikke skal unngå for enhver pris. «Fail Fast» er blitt en egenskap som er velkjent hos mange av nåtidens suksessrike selskaper.

8. Brukerfokus og UX

Kundeservicetjenester er blant jobbene ekspertene spår vil forsvinne innen kort tid, gjennom automatisering og stadig bedre «chatbots» som automatisk svarer på våre henvendelser og spørsmål. Dette vil stille økende krav til å designe spesialiserte prosesser, som automatisk tilpasser seg hver enkelt kunde. UX (User Experience) fokus er sentralt hos stadig flere selskaper, fordi en erfarer at både betalingsvillighet og brukeradopsjon er avhengig hvor enkel tjenesten og produktet er i bruk.

En verden i konstant forandring – hold deg fast!

Studenttorget.no publiserte for en tid tilbake en liste over hvilke yrker vi vil ha om 20 år. Mange av disse jobbene kan oppfattes som «science fiction» i dag, men noen av dem er nok nærmere enn vi tror. Da gjelder det å være forberedt med egenskaper som er overførbar og relevant for stadig nye utfordringer. De som er utlært er utdaterte..!

Skrevet av: Kenneth Kallestad, regionsdirektør Experis Norge