Kompetanseoverføring: fra olje til asfalt

Kompetanseoverføring: fra olje til asfalt

Jobbet du inntil nylig innen olje & gass? Omstilling til en annen bransje kan gå langt raskere om bedriftene i større grad ser verdien i kompetanseoverføring, og om alle parter utnytter fleksibiliteten i konsulentmarkedet.

Nesten 40.000 arbeidsplasser er borte siden nedturen startet, og 7.000 av dem i løpet de siste seks månedene[i]. En stor andel av disse er ingeniørjobber.

Vi har vært gjennom dramatiske endringer. I 2013 konkluderte NHOs årskonferanse at vi manglet 16.000 ingeniører, og man krevde tiltak innen høyere utdanning og forskning for å motvirke at problemet skulle bli enda større[ii]. Drøyt to år senere ble politikere kritisert for ikke å gjøre nok for å skape flere arbeidsplasser[iii].

Ikke alle får seg ny jobb like lett. Siste tall fra NAV[iv] viser en oppgang i antall helt ledige ingeniører på 32 % for siste år. Det betyr også økt press på nyutdannede som får det vanskeligere med å komme seg inn i relevante stillinger.

Tilbakegangen i olje & gass har blitt fulgt av fremgang i andre bransjer. Økte investeringer i offentlig infrastruktur har gjort offentlige arbeidsgivere mer attraktive. Nasjonal transportplan har en samlet investeringsramme på over 600 milliarder kroner for vei og jernbane for perioden 2014 – 2023[v]. Mye tyder på at denne summen vil øke kraftig.

Jernbaneverkets trainee-program er en god illustrasjon på dette. I 2015 fikk programmet nesten 1.500 søkere til 25 plasser[vi]. Statkraft kunne på samme tid fortelle om lignende søkertall for sitt program. Dette gjør det ikke lettere for nyutdannede ingeniører å komme ut i relevant arbeid, men kan bety at de sterkeste kandidatene nå går nye steder.

Et annet eksempel er Nye Veier, som skal planlegge, bygge og drifte mange av våre største veiprosjekter. Selskapet har i løpet av det siste året jobbet hardt med å etablere og bygge opp organisasjonen, og har fra første dag tiltrukket seg meget sterk kompetanse. I tillegg til personer med tradisjonell erfaringsbakgrunn kan Nye Veier også velge blant svært erfarne kandidater med bakgrunn fra olje & gass og annen industri.

Det kan imidlertid være krevende å endre bransje fra olje og gass og til samferdsel og offentlig sektor. Det kan ha mange årsaker, og bosted er én viktig faktor. Hus og familie på ett sted er ikke lett å kombinere med en ny jobb på et annet, og det er et stort skritt å flytte. Flytting eller pendling som forutsetning for å kunne ta en ny jobb teller ofte mot deg i en rekrutteringsprosess. Når mange av de nevnte nye jobbene er lokalisert på Østlandet mens hovedtyngden av oljejobbene som har blitt borte er på Vestlandet, har vi en ubalanse både i hvilken kompetanse som behøves og i hvor den trengs. 

Mange opplever å ha lang og spesialisert erfaring kombinert med lite formell utdannelse. Når man så mangler kjennskap til andre bransjers designkoder og standarder og har høye forventninger til lønn, kan veien til nye utfordringer fort bli lang.

Men kandidater fra olje og gass har masse har verdifull erfaring med seg i bagasjen. De har ofte jobbet med store prosjekter under tøffe kontrakter og med høye krav til kontroll på gjennomføring, i et internasjonalt rettet miljø. Samtidig er trenden innen samferdsel nettopp en overgang til store totalentrepriser, og en markant økning i størrelsen på prosjektene. Eksempler er Follobanen utbyggingen for Jernbaneverket og mye av prosjektporteføljen til Nye Veier. Så dette burde være ettertraktet kompetanse for en bransje som har noe begrenset erfaring fra totalentrepriser generelt.

Bransjer i endring har behov for ny kompetanse, både i form av kunnskap og hvor mange mennesker man trenger innen den enkelte disiplin til enhver tid. Endring og usikkerhet krever fleksibilitet, her kommer konsulentselskapene inn i bildet.

Konsulentselskaper som Experis tilfører arbeidsmarkedet sårt tiltrengt fleksibilitet på en rekke områder. Vi kan løse oppgaver som er viktige og krever spisskompetanse, men ikke en fast stilling over tid. Vi tilbyr kompetanse til å holde hjulene i gang selv om planleggingshorisonten er kort. Vi kan overføre erfaring fra andre bransjer, og toppe med utenlandsk ekspertise.

Kandidater fra olje & gass har kanskje kompetanse på store prosjekter, prosjektstyring og gjennomføring som samferdselsbransjen ikke fullt ut har innsett at den trenger enda. Experis forstår hvordan man kan overføre kompetanse fra en bransje til en annen. I mange tilfeller er konsulentmarkedet en døråpner til kunnskap om en ny bransje mens du bidrar med dine tidligere erfaringer.

Slik at vi får mest mulig ut av all den tekniske kompetansen vi tross alt har tilgjengelig.

************

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med 500 konsulenter. Vi tilbyr konsulenttjenester og rekruttering innen fagområdene lederrekruttering, engineering, IT og økonomi.

Artikkelen er skrevet av Bjørn Christian Bjørnsen er ansvarlig for virksomhetsområdet Engineering i Experis. Han har bred erfaring fra olje/gass og industri, og fra gjennomføring av store prosjekter i både inn- og utland. Bjørn er Master of Engineering fra Imperial College London og har en MBA fra Ecole des Ponts i Paris.

********

Referanser, for info:

[i] «7000 oljejobber har blitt borte siden februar»; TU.no 28. juli 2016

[ii] «Slik skal Erna løse ingeniørkrisen», Teknisk Ukeblad 16. januar 2013

[iii] «Solberg vil hjelpe arbeidsløse ingeniører», offshore.no, 4 september 2015

[iv] Hovedtall om arbeidsmarkedet. Juli 2016. NAV.no

[v] «Nasjonal transportplan 2014-2023», Meld. St. 26 (2012-2013), stortinget.no

[vi] http://www.jernbaneverket.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2015/satsing-pa-traineer-far-enorm-interesse/