Flytsonen - slik presterer du best

Flytsonen - slik presterer du best

Har du opplevd å bli så oppslukt av en oppgave at du fullstendig mister oversikt over både tid og det som skjer rundt deg? Forskning viser at det er i denne tilstanden du presterer best - også i jobbsammenheng.

Flytsonen - glem tid og sted

Har du tatt deg en planlagt løpetur på noen få kilometer, som endte opp med å bli en mil i stedet? Eller å skrive på en oppgave og plutselig oppdage at det er midt på natten? Da har da du trolig vært i flytsonen. Dette er en tilstand man er i når kapasiteten for arbeid, kreativitet og prestasjon er på sitt aller høyeste. Rett og slett følelsen av at alt stemmer. De fleste av oss har mest sannsynlig vært i denne tilstanden uten å være klar over det, nettopp fordi alt går av seg selv uten man selv er bevisst på det.

Flytsonen har en tendens til å oppstå når man løser oppgaver man synes er spennende og som har passende utfordringsnivå. Vanligvis er man i flytsonen når man gjør det man er aller best til. Mihaly Csikzentmihayi, som først introduserte begrepet flytsone, mener dette er tilstanden man befinner seg i når man er så engasjert og oppslukt av en oppgave at man glemmer både tid og sted.

Hva kjennetegner flytsonen?

Dersom én eller flere av elementene under er til stede når du skal løse en oppgave, er det stor sannsynlighet for at du er på god vei mot flytsonen:

 • Et klart mål
  Bestem deg for hva sluttresultatet skal være og sett tydelig mål. 
 • Full konsentrasjon
  Du må ha fullt fokus og konsentrasjon på oppgaven som skal gjøres.
 • Balanse mellom utfordringer og ferdigheter
  Dine evner og ferdigheter bør være tilpasset oppgaven.
 • Forstyrret tidsopplevelse
  Opplevelse av tid og sted forsvinner og du lever i øyeblikket.
 • Direkte tilbakemelding
  Du får direkte feedback på oppgaven som utførers, slik at du kontinuerlig kan gjøre eventuelle justeringer for å nå målet.
 • Selvbelønning
  Aktiviteten er givende i seg selv, slik at du slipper å anstrenge seg. Det gir deg tilfredshet bare å utføre oppgaven.
 • Opplevd kontroll
  Du opplever at du har kontroll på oppgaven, både fysisk og psykisk. Du er ikke redd for du skal mislykkes.
 • Handlinger sammenflettes
  Alle aktivitetene i oppgavene har en naturlig forbindelse. Du opplever at handlingene har en mening, og at hver handling bygger videre på den forrige.
 • En følelse av indre balanse
  Du får en følelse av indre ro hvor stress og bekymringer ikke er tilstedeværende.

Flyt i arbeidshverdagen

Så, hvordan kan man overføre flytsonen til en jobbsituasjon, slik at arbeidsoppgavene flyr avgårde? Et godt sted å starte er å bli bevisst på hva som blokkerer for flyt i arbeidshverdagen. Sitter du i åpent kontorlandskap og blir forstyrret av alt som skjer rundt deg? Forsøk å variere mellom stillerom og åpent landskap. Legg også vekk distraherende elementer.

For å oppnå flyt på jobb er det viktig at arbeidsoppgavene ikke blir for rutinepregede, og at utfordringene passer til kompetansen din. Oppgaven du skal løse bør verken være for lett eller for vanskelig ut ifra ditt ferdighetsnivå. Start med å utfordre deg selv innenfor et felt du har god kompetanse.

Sett deg tydelige mål for hva du ønsker å oppnå før du løser oppgaven. Ved å ha et klart mål vil du kunne få umiddelbar feedback på om du er på riktig vei og du vil få mulighet til å gjøre korreksjoner underveis.

En annen viktig faktor som bør være til stede er opplevelsen av at oppgaven er meningsfylt. Sørg derfor for å jobbe med oppgaver du finner meningsfulle. Ved å være bevisst og prioritere aktiviteter og oppgaver som er viktige for deg, vil du kunne få en god flytopplevelse.

Flyt av sted!

Kilder:

Csikzentmihayi, M. (1997) Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life
Andersen, F. Ø og Hanssen, N. (2012) Flow i hverdagen – navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet.

Bilde: