Finner ikke virksomheten din kompetansen den trenger? Åpne døren for en boomerang

Finner ikke virksomheten din kompetansen den trenger? Åpne døren for en boomerang

Etter et langt liv i arbeidslivet går de ut. Så kommer boomerangene kraftfullt tilbake. Pensjonister som kommer tilbake til arbeidslivet er en verdifull ressurs for norske bedrifter.

Kaster du ut en boomerang, kommer den alltid tilbake med full kraft. Pensjonister som returnerer til arbeidslivet kan være et krafttak for norske bedrifter. De er mange, blir flere, og har lyst til å bidra.

Ifølge en analyse fra SSB vil boomerangarbeidere ha en svært positiv effekt på norsk økonomi: Dersom 60 prosent av alle som når pensjonsalder i 2030 står i 50 prosent stilling i to år i stedet for å pensjonere seg, vil de bidra til 48 000 flere årsverk. Det vil skape verdier for over 23 milliarder kroner til norsk økonomi.

Slik legger din bedrift til rette for å ta imot boomerangene

ManpowerGroup har gjennomført en stor, internasjonal undersøkelse for å kartlegge eldre arbeidstakere. De arbeidsgiverne som lykkes, er de som tilpasser strategien for å vinne kampen om den voksende og svært ressurssterke gruppen arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder.

Her er syv tips til hvordan din bedrift kan ta imot boomerangene:

1: Sett døren på gløtt før de går ut av den 

Snakk om muligheten for deltidsarbeid med ansatte som snart skal pensjonere seg. Ansatte ser gjerne frem til å pensjonere seg, men kan møte uventede psykiske og sosiale utfordringer når pensjonisttilværelsen blir en realitet. Arbeidsgivere som har presentert muligheten tidlig, kan havne øverst på listen for arbeidstakere som ønsker å returnere til arbeidslivet.

2: Deleger jakten til noen med erfaring

Pensjonister befinner seg gjerne ikke i de samme miljøene som andre kandidater til stillingene dere søker. Dermed kan du fort gå glipp av dem. Spesialister som kjenner alumnusgrupper og andre nettverk med eldre kandidater har verdifull kunnskap om hvordan man skal nå de som ønsker seg tilbake fra pensjonisttilværelsen.

3: Juster belønningssystemet og vektlegg fleksibilitet 

En av de største fordelene med pensjonisttilværelsen er friheten til å prioritere familie, reiser eller hobbyer. Derfor er det viktig å tilby fleksibilitet som kompensasjon for potensielle boomerangarbeidere. Gradvis pensjon, der arbeidsuken gradvis blir kortere over en gitt periode, kan være en vinn-vinn strategi.

4: Legge større vekt på referanser

Rekrutteringsansvarlige kan gjøre veien til boomerangkandidatene kortere ved å legge til rette for referanser. Gi eks-pensjonister insentiver for å anbefale andre kandidater. Det kan også være en måte å komme i kontakt med erfarne bransjefolk fra konkurrerende bedrifter. Erfarne ansatte har ofte et tett nettverk innad i bransjen som kan brukes til å utvide ressurstilgangen utenfor bedriftens egne rekker.

5: Målrettet samarbeid

Det kan være mye å tjene på et samarbeid med andre organisasjoner. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å forhøre deg om potensielle seniorressurser eller samarbeidsbedrifter i ditt nærområde.

6: Tradisjonelt intervjuformat

Undersøkelser viser at de arbeidstakerne som anser aldersdiskriminering som en utfordring, også foretrekker tradisjonelle intervjumetoder over videointervjuer. Rekrutteringsansvarlige kan legge til rette for boomerangarbeidere ved å fokusere på tradisjonelle intervjuformater. Det vil gi de eldre kandidatene en anledning til å briljere.

7: Se etter lagspillere

Selskaper med store generasjonsskiller er samstemte: suksess avhenger av innstilling og lagledelse. Rekrutteringsansvarlige som ser etter muligheter for å ansette boomerangarbeidere bør se etter kandidater som er åpne til sinns, som tror på fortsatt læring og som er villige til å arbeide i grupper. Slike holdninger vil redusere potensialet for spenninger mellom erfarne ansatte som må rapportere til yngre kolleger med lavere lønn og ansiennitet.


For mer om undersøkelsen Clocking Back In: Boomerang Workers