ExperisPartner i sterk vekst

ExperisPartner i sterk vekst

Partnernettverket til Experis vokser. Økt tilfang på rammeavtaler og kontinuerlig utvikling av samarbeidet med partnere har gitt resultater. I dag står flere av Norges ledende selskaper på kundelisten til Experis.

Et annerledes konsulenthus

IT-selskapet Experis leverer konsulenter gjennom en todelt forretningsmodell. Ved siden av å utvikle et sterkt konsulentmiljø internt leverer vi også konsulenter sammen med våre partnere. Det siste gjøres gjennom ExperisPartner, en enhet som kun jobber med partnernettverket til Experis. 

– Partnerstrategien vår er ekstremt viktig for å sikre kapasitet og relevant bredde- og spisskompetanse til våre kunder. Suksessen med å bygge en solid partnerplattform fortsetter, og i 2019 omsatte partnervirksomheten vår for rundt en halv milliard, noe som tilsvarer en vekst på 25 prosent sammenlignet mot 2018, sier Andrea Madland, Partner Manager for ExperisPartner.

Experis har de siste årene vunnet store offentlige rammeavtaler. Dette gir et stort behov for flere konsulenter til de mange digitaliseringsprosjektene som foregår i offentlig sektor. I 2019 vokste Experis fire ganger raskere enn markedet og dobbelt så raskt konkurrentene. 

Samarbeid med partnere er et prioritert satsingsområde for Experis.

– Gjennom samarbeid med spesialistmiljøer får vi tilgang på nisjekompetansen som markedet etterspør. Denne tilnærmingen gjør Experis til en unik leverandør som kan levere både faglig bredde og stor kapasitet. Et viktig kriterium for å lykkes med en slik sammensetning er at partnervirksomheten får operere separat, og at alle konsulentene konkurrerer på like vilkår slik at kundene får den beste løsningen, sier Madland og tilføyer:

– Vi er profesjonelle, transparente og personlige, og er opptatt av å finne den beste løsningen for våre kunder. Vi ser på våre partnere som likeverdige samarbeidspartnere. Det innebærer at vi til enhver tid etterstreber å være tett på våre partnere, kjenner deres kompetanse og hvordan vi best kan tilføre dem verdi.

Rammeavtalene og kontinuerlig utvikling av samarbeidet med partnere har gitt resultater. I dag står blant annet DNB, SpareBank1, NAV, UNIT, Norges Bank, Sykehuspartner, Stortinget, Equinor, Technip FMC, Yara og Statkraft på kundelisten til Experis.

- Som vår partner får man tilgang til spennende prosjekter og rammeavtalene vi vinner med noen av Norges største virksomheter. Våre partnere kan konsentrere seg om faget sitt, salg og administrasjon ivaretar vi, sier Madland.

Frihet og trygghet

Experis er et solid selskap, som er en del av ManpowerGroup. Det borger for kvalitet i alle prosesser, og gir en sikker håndtering av økonomi, kontrakter og avtaler.

- For frilansere kan man si at det å være tilknyttet ExperisPartner er det beste fra to verdener; man har friheten til å jobbe for seg selv og man får tryggheten det gir ved å være knyttet til et stort og solid selskap, som også vil være her i morgen, sier Andrea Madland.


Stort behov for IT-folk

Madland peker på at nye kunder og et presset marked gjør at selskapet alltid er på jakt etter nye samarbeidspartnere.

– Akkurat nå har vi et stort behov for kompetanse på skytjenester og IT-sikkerhet, og som alltid er det skrikende behov for Javautviklere. Samtidig er bredden i kundeporteføljen vår stor, og vi ønsker oss nye samarbeidspartnere innen alle fagområder.

– Våre samarbeidspartnere er kjernen i denne satsingen. Et partnerskap preget av åpenhet og gjensidig tillit gjør at vi sammen kan levere de beste tjenestene til våre kunder, sier Madland.


Portal for smidig samarbeid

Madland forteller at ExperisPartner er et eget satsingsområde som skal utvikles parallelt med konsulentselskapet. Nå har de lansert experispartner.no, en ny plattform som gir eksisterende og nye partnere oversikt over tilgjengelige og pågående prosjekter, samt tilgang på samarbeid rundt nye rammeavtaler.

– Partnere kan motta varslinger på aktuelle fagområder, melde interesse for oppdrag, og følge pågående prosesser, men det er viktig å presisere at portalen ikke skal være en erstatning for den gode dialogen vi har med våre partnere. Dette er et verktøy for å strukturere samarbeidet og skalere for ytterligere vekst. Vi ønsker fortsatt å opprettholde den personlige relasjonen.

________________________________________________________________________________________________

Det er ingen kostnader knyttet til å etablere et samarbeid med ExperisPartner, og du kan selv registrere deg eller selskapet ditt på www.experispartner.no.

Vil du høre mer om ExperisPartner?

Ta kontakt med:
Andrea Madland, Partner Manager for ExperisPartner IT i Oslo.
Andrea.Madland@no.experis.com
Mob. +47 90 76 26 53
https://experispartner.no/