Experis har 80 ingeniører i elkraft, elektro og mekaniske fag

Experis har 80 ingeniører i elkraft, elektro og mekaniske fag

80 engelsktalende ingeniører med O&G erfaring med bakgrunn fra elkraft/elektro og mekaniske fag, er resultatet etter våre rekrutteringsdager i Budapest, Madrid og Barcelona.


Interessert?

Ta kontakt med meg for ingeniørkompetanse innen dette fagfeltet eller andre disipliner.

Med vennlig hilsen

Øyvind Ruud
Divisjonsdirektør Experis Engineering
905 85 437
oyvind.ruud@no.experis.com