Experis Academy: Gir IT-utdannede erfaring med reelle problemstillinger

Experis Academy: Gir IT-utdannede erfaring med reelle problemstillinger

Raske teknologiske endringer gjør at mange nyutdannede ikke slipper inn på arbeidsmarkedet. I samarbeid med Experis Academy etablerer nå flere teknologiselskaper praksisplasser for IT-utdannede uten jobb.

– Vi er i utgangspunktet et oljeserviceselskap og har derfor ikke så lange tradisjoner med å rekruttere utviklere innen software engineering. Dessuten ser vi at alle bransjer nå digitaliseres, noe som skjerper konkurransen om de beste utviklerne. Experis Academy har hjulpet oss med å finne en løsning på denne utfordringen, sier Eduardo Høidal, HRBP for DSI-avdelingen i TechnipFMC.

Det internasjonale konsernet har 37.000 ansatte fordelt på kontorer i 126 land. Som kunde av Experis Academy tilrettelegger nå selskapet for relevant etterutdanning av godt kvalifiserte kandidater.

En programmerer er ikke nødvendigvis en ingeniør

Høidal mener digitaliseringsbølgen er en utfordring for et utdanningsløp på tre til fem år.

– Den teknologiske utviklingen går så fort at deler av det studentene lærer er utdatert når de er ferdig. Med Experis Academy får vi tilgang på nyutdannede med oppdatert kompetanse tilpasset konkrete behov i selskapet, sier han.

Som i andre bedrifter handler digitaliseringen om å gjøre eksisterende prosesser mer effektive.

– Vi samler data i ulike formater og fra forskjellige databaser på en felles plattform. Hensikten er å kunne gjøre bedre analyser og forbedre beslutningsgrunnlaget for hele selskapet. Vi er hele tiden i interaksjon internt, med underleverandører og klienter. Nå flyttes alle slike interne og eksterne prosesser over på digitale flater. Utviklere hos oss jobber derfor med veldig mange ulike oppgaver, sier han.

Han forteller at å lære seg programmering er som å lære seg et nytt språk og at programmeringsspråk i tillegg har mange «dialekter» med ulike egenskaper.

– Det å beherske Java betyr ikke at man kan jobbe med alle «dialektene», eksempelvis Spring Java, som brukes mye her. En ingeniør er en problemløser som må forstå ulike problemer og finne komplette løsninger, og selv om du er utdannet innen programmering er du ikke nødvendigvis en ingeniør i tankesett. Vi har mange utfordringer og studenter lærer ikke hvordan man angriper slike problemer. Utplasseringsperioden som løper over ni måneder i Experis Academy mener vi er en bedre løsning enn tradisjonelle utdanningsløp, sier han.

Etterlyser praksis i utdannelsen

Høidal mener utdanningsmodellen i Norge er bra, men at innen fagområder som er i rask utvikling burde utdannelsen være mer praksisorientert.

– I Sør-Europa har man utdanningsmodeller hvor det er mye større andel praksis i utdannelsen. Både i Frankrike, Portugal og i Spania er det vanlig å få studiepoeng for å jobbe med prosjekter i bedrifter, i stedet for å levere en masteroppgave. Det er ikke noe galt med å skrive en mastoppgave, men den er veldig akademisk og er ofte lite relevant for en arbeidsgiver, sier han.

Han mener det er vanskelig å gi konkrete råd til studenter som ønsker å jobbe i selskapet.

– Når det kommer til relevant erfaring hviler dette ansvaret mer på utdanningsinstitusjonene, enn på studentene. Vi ønsker å ansatte nyutdannede, men siden de mangler erfaring blir de sjelden ansatt. Dette er en generell svakhet ved den norske modellen, og ikke noe studentene kan gjøre noe med. Det er akkurat denne problemstillingen Experis Academy tar tak i, sier Høidal.

Jobber med konkrete problemer i team

Som deltaker i programmet blir man leid ut til ulike teknologiselskaper for å jobbe med reelle problemstillinger.

– Hos oss jobber deltakerne i agile team sammen med andre kodere og en designer. Dette betyr at man fra dag en, i perioden over ni måneder, involveres i konkrete problemstillinger. Kandidatene vil umiddelbart begynne å jobbe med applikasjoner på ulike stadier. Kanskje man kommer inn i et team som prøver å forstå et problem, et team som forstår problemet og lager en løsning, eller et team som har funnet en enkel løsning som videreutvikles, sier han og tilføyer:

– Vi skal ta inn tre kandidater på Lysaker og tre på Kongsberg, dette er avdelinger med flest ansatte innen programmering. Der vil de jobbe og følges opp av avdelingsledere og av Experis Academy. De får kontinuerlig oppfølging og samtaler om hvordan det går, og hva de eventuelt synes er vanskelig. Dette er kontinuerlig læring hvor man får muligheten til å bevise at man fortjener en fast ansettelse.

– Vi har funnet et godt verktøy i kampen om de beste hodene, avslutter Høidal.

Les mer om Experis Academy på www.experisacademy.no.