Experis 5 år: Fem år med erfaring og ekspertise

Experis 5 år: Fem år med erfaring og ekspertise

For fem år siden ble Experis lansert i Norge. Nesten 1000 konsulenter ble samlet i ett selskap da Manpower Professional og Elan IT ble slått sammen til det som skulle bli et av Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap.

Når administrerende direktør Trygve Solem i Experis ser tilbake på de fem første årene, er han stolt over hvordan selskapet har utviklet seg.

– Experis ble stiftet på en hypotese om at kundene hadde et behov for kompetanse som kan være vanskelig å få tak på og som kunne tre inn i nøkkelroller og prosjekter, samtidig som de har et behov for en samarbeidspartner som tilbyr løsninger og rådgivning. Jeg tror hypotesen både var og er riktig. Vår ekspertise og erfaring innen konsulent- og rekrutteringstjenester er det som sørger for at vi beholder kundene våre, innhenter nye kunder og vinner avtaler.

Mange definerende prosjekter

Ethvert konsulent- og rekrutteringsselskap blir definert ut fra hvilke kunder de jobber med og hvilke prosjekter de leverer på. Gjennom de siste fem årene har vi hatt de fleste av Norges ledende selskaper på kundelisten.

– En av våre kunder, som er ledende innen bankvirksomhet, har vært en stor IT-kunde av Experis. I tillegg er de store på rekrutteringssiden og innenfor økonomi. Slike sammensatte problemstillinger var med på å drive frem opprettelsen av Experis i utgangspunktet, og de har vært med på å forme oss siden oppstarten, sier Solem.

Rekrutteringsprosjekter, som Pasientskadenemda, Jernbaneverket og Nye Veier, har vært med på å forme Experis. Prosjektene har utfordret rekrutterings- og konsulentselskapet til å utvikle stadig bedre intern samhandling og til å forbedre sine samarbeidsmodeller.

Gjennom store kontrakter, som Statoil og Sykehusinnkjøp, har vi vist at vi kan levere det kundene trenger av fleksibilitet innenfor vår arbeidsmodell, sier Solem.

Flere ben å stå på

Da Experis ble stiftet i 2012, var norsk økonomi i vekst. Det var ventet en kraftig økning i etterspørselen etter ansatte innenfor økonomi, IT og ingeniørfag, og oljenæringen hadde et tilsynelatende umettelig behov for kompetanse.

Experis startet med to veldig tydelige markedsområder: bank/finans og olje/gass. De var ikke til stede innenfor bygg- og anleggsnæring, offentlig infrastruktur og offentlig administrasjon. Så kom oljeprissjokket.

– Nedgangen i oljebransjen stilte krav til en hurtig omstilling. Jeg er imponert over hvor raskt selskapet har fått flere ben å stå på. I dag er vi trygt etablert innenfor flere sektorer, og kundene har tillit til oss og våre leveranser.

På sine fem første år har Experis blitt et helhetlig selskap med tjenester innenfor flere områder og som leverer til flere næringer. Hva er så planen for de neste fem?

– Allerede om tre år skal vi nå 1 milliard kroner i omsetning med 10 prosents lønnsomhet. 

_______________________________________________________________

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med daglig over 500 konsulenter ute i kundeoppdrag. Våre primære fagområder er innen IT, ingeniørfag og økonomi. I tillegg rekrutterer Experis Executive ledere og nøkkelpersoner innen privat og offentlig sektor. Blant våre kunder finner du over 90 % av Norges største børsnoterte selskaper.