– 90 prosent av topplederne jeg har møtt sier deres største tabbe har vært å ansette feil folk

– 90 prosent av topplederne jeg har møtt sier deres største tabbe har vært å ansette feil folk

Feilansettelser er en stor utfordring for norske ledere, viser en ny undersøkelse fra Experis. Halvparten av de spurte lederne med mer enn ti ansatte sier de har opplevd feilansettelser det siste året.

– 90 prosent av topplederne jeg har møtt sier deres største tabbe har vært å ansette feil folk. På spørsmål om hva deres nest største tabbe har vært, er svaret at de ikke gjorde noe med det med en gang. De utsatte problemet, forteller Skorstad.

Han er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har hjulpet bedrifter med ansettelsesprosesser i tjue år. Sammen med Rudi Myrvang startet han cut-e Norge i 2004. Under ManpowerGroup Forum utdypet han hvordan norske ledere kan redusere antall feilansettelser.

Dårlig tid kan gi dårlig kandidat

Skorstad understreker at det ikke er mulig å sikre seg 100 prosent mot feilansettelser, men at grundige forberedelser og tester reduserer risikoen for å gå for feil kandidat.

– I møte med bedrifter hører vi ofte at man må ta snarveier med rekrutteringen fordi det haster å få på plass en nyansatt. Problemet er at en feilansettelse vil koste mye mer tid og ressurser på et senere tidspunkt, sier Skorstad.

Undersøkelsen til Experis peker på dårlig tid i ansettelsesprosessen som hovedårsaken til at feilansettelser oppstår. Ifølge Skorstad starter enhver vellykket ansettelsesprosess med en god jobbanalyse. Da får bedriften spesifisert hva de trenger og avklart sine forventninger til den nyansatte. Deretter er det avgjørende at bedriften følger opp kandidatene med riktige type seleksjonsverktøy.

– Metodene som sier mest om hvordan kandidaten vil gjøre det er arbeidsprøver, evnetester og strukturerte intervjuer. Deretter kommer personlighetstester, ustrukturerte intervju og assessment-tester. Fremover vil vi se mer videointervjuer med AI, samt game-baserte verktøy for å skape mer engasjement blant kandidatene, forteller Skorstad.

Referanser ikke nok

Skorstad refererer til forskning som tilsier at tradisjonelle mål som alder, yrkeserfaring og referanser, gir dårligere indikasjoner på kandidatens potensiale.

– For bedrifter i en ansettelsesprosess blir det alltid en avveiing av tid og kostnader. Det mange arbeidsgivere ikke er klar over er at profesjonaliserte tester ofte er vel så effektive som de mer tradisjonelle metodene, samtidig som de gir bedre grunnlag for å ta en beslutning.

Ifølge Skorstad er det viktigste bedrifter kan gjøre for å sikre seg mot feilansettelser å supplere med flere metoder og bruke objektive kriterier.

– Kombinerer du evnetester med en personlighetstest er det sikrere enn å kun ha en evnetest alene. Objektive tester er generelt mer valide, samtidig som vi vet det de fører til større mangfold på arbeidsplassen, fordi det reduserer skjønnspregede vurderinger, såkalte ”bias”, som ofte forekommer i intervjuer.

Les hele rapporten fra Experis om feilansettelser her: rapport.experis.no/feilansettelser