Vår visjon og våre verdier

Vår visjon er å være ledende i å skape og levere de tjenester som gjør våre kunder til vinnere i et arbeidsmarked i kontinuerlig forandring.

Våre verdier - personlig, kompetent og innovativ

FoExperis rekrutterings- og konsulentselskap hjelper deg som konsulent eller kunde å vokse. r at våre medarbeidere skal utvikle seg best mulig er det viktig at vi lever opp til en etisk standard, og til våre verdier. Experis kjerneverdier er personlig, kompetent og innovativ.

Personlig
Vi har omtanke for mennesker og arbeidets rolle i deres liv.
Vi respekterer mennesker som enkeltpersoner, stoler på dem, støtter dem, og gjør det mulig for dem å oppnå sine mål.
Vi legger til rette for karriereutvikling gjennom planlegging, trening, opplæring og arbeid.
Vi anerkjenner alles bidrag til vår suksess – våre ansatte, kunder og kandidater. Vi oppmuntrer og belønner prestasjoner.

Kompetent
Vi deler vår kunnskap, vår kompetanse og våre ressurser, slik at alle forstår hva som er viktig i dagens og fremtidens arbeidsliv – og hvordan vi best skal handle.
Vi lytter aktivt og bruker denne informasjonen til å forbedre våre relasjoner, løsninger og tjenester.
Med utgangspunkt i vår forståelse av arbeidslivet følger vi aktivt utviklingen og bruker verdens beste arbeidsmetoder.

Innovativ
Vi leder an i arbeidslivet.
Vi våger å utvikle oss, være nyskapende og pionerer. Vi aksepterer aldri status quo. Vi utfordrer stadig normen for å finne nye og bedre arbeidsmåter. Vi trives med nytenkning og rask respons – vi tar sjanser, og vi vet at vi ikke alltid lykkes, men vi utsetter aldri våre kunder for risiko.