Vår visjon og våre verdier

Vår visjon er å være ledende i å skape og levere de tjenester som gjør våre kunder til vinnere i et arbeidsmarked i kontinuerlig forandring.

Våre verdier - PEOPLE, KNOWLEDGE, INNOVATION

FoExperis rekrutterings- og konsulentselskap hjelper deg som konsulent eller kunde å vokse. r at våre medarbeidere skal utvikle seg best mulig er det viktig at vi lever opp til en etisk standard, og til våre verdier. Experis kjerneverdier er personlig, kompetent og innovativ.

People

  • Vi har omtanke for mennesker og arbeidets rolle i deres liv.
  • Vi respekterer mennesker som enkeltpersoner, stoler på dem, støtter dem, og gjør det mulig for dem å oppnå sine mål.
  • Vi legger til rette for karriereutvikling gjennom planlegging, trening, opplæring og arbeid.
  • Vi anerkjenner alles bidrag til vår suksess – våre ansatte, kunder og kandidater. Vi oppmuntrer og belønner prestasjoner.

Knowledge

  • Vi deler vår kunnskap, vår kompetanse og våre ressurser, slik at alle forstår hva som er viktig i dagens og fremtidens arbeidsliv – og hvordan vi best skal handle.
  • Vi lytter aktivt og bruker denne informasjonen til å forbedre våre relasjoner, løsninger og tjenester.
  • Med utgangspunkt i vår forståelse av arbeidslivet følger vi aktivt utviklingen og bruker verdens beste arbeidsmetoder.

Innovation

  • Vi leder an i arbeidslivet.
  • Vi våger å utvikle oss, være nyskapende og pionerer. Vi aksepterer aldri status quo. Vi utfordrer stadig normen for å finne nye og bedre arbeidsmåter. Vi trives med nytenkning og rask respons – vi tar sjanser, og vi vet at vi ikke alltid lykkes, men vi utsetter aldri våre kunder for risiko.