Nettlesere som støttes av vår nettside

Experis.no er utformet for å støtte følgende nettlesere

  • Internet Explorer, versjon 10 eller nyere
  • Firefox versjon 40 eller nyere
  • Safari, versjon 7 eller nyere
  • Google Chrome versjon 44 eller nyere