Konsulentnett - MyPage

Når du jobber som konsulent i Experis får du tilgang på vårt konsulentnett  - MyPage.

På Mypage får du tilgang på det du trenger av informasjon som er relevant for deg og din arbeidshverdag. Her finner du blant annet informasjon om timeregistrering, lønn, maler, skjemaer, personalhåndbøker med mer. 

Spørsmål om lønn?

Har du spørsmål vedrørende lønn, ferie, pensjon eller annet som gjelder vårt arbeidsforhold, kan du kontakte din rådgiver hos Experis eller en av våre supportenheter som gjerne hjelper deg med mer informasjon.

Har du spørsmål vedrørende skattekort eller lønn benytt payroll.experis.no@no.experis.com.