Marte Disen, rekrutteringsleder IT

Da Marte startet sin Experis-karriere i 2010, hadde hun erfaring med utvikling av software for store lagringssystemer (WMS) i ryggen. De siste fem årene har hun vært en viktig del av Experis IT-teamet vårt.

Karriere

Marte jobbet de første åtte årene etter endte studier som systemutvikler, med ansvar for arbeidet knyttet til programmering og kvalitetssikring av programvare. I 2010 begynte hun som Recruiter i Experis, en stilling hun hadde i to år, før hun i 2012 ble rådgiver i Experis IT, og fikk ansvaret for rekrutterings- og innleieprosesser.

- Dette har vært to veldig spennende roller hvor jeg har fått mulighet til å arbeide med et bredt spekter av kunder, innenfor både privat og offentlig sektor. Jeg har en variert arbeidshverdag, og har fått mulighet til å opparbeide meg mye kompetanse og bred erfaring.  

- Jeg vil utgjøre en forskjell hver eneste dag

Marte har hatt god bruk for sin erfaring fra IT-bransjen i Experis. For henne har særlig forståelsen for kompleksiteten i rollene de rekrutterte til vært nyttig i forbindelse med kvalitetssikring av kandidater.

Bakgrunn

Marte søkte jobb i Experis ettersom hun så dette som en mulighet til å bruke sin bakgrunn innen IT på en ny måte. «Jeg ønsket en stilling som ikke var direkte relatert til programmering, og så flere elementer i rollen i Experis som harmonerte godt med mine ambisjoner videre.» Marte startet som Recruiter i Experis IT i 2010, med et hovedfokus på arbeid med kandidater.

-Som Recruiter bestod mye av jobben min i å finne gode og relevante jobbmuligheter til kandidatene jeg var i dialog med. Å jobbe tett med mennesker, og se betydningen og viktigheten av å ha den rette jobben, var veldig motiverende. Vi utgjør en forskjell i mange menneskers liv hver eneste dag. Derfor føles den jobben jeg gjør svært meningsfull!

Martes rolle i Experis

I dag leder Marte rekrutteringsavdeling i Experis IT i Oslo. Der jobber hun aktivt med rekrutteringsprosesser, og har i tillegg ansvar for et rekrutteringsteam bestående av dyktige medarbeidere.

-Vi jobber med rekruttering til flere typer stillinger innenfor IT-segmentet. Mye av tiden bruker vi på research og kartlegging av kandidater til de ulike stillingene vi har ansvaret for.  

Også utenom sine primære arbeidsoppgaver bidrar  Marte til å utvikle måten vi jobber på i Experis. Som prosessansvarlig for rekruttering i Experis Norge arbeider hun for å sikre gode og effektive arbeidsprosesser på tvers av alle avdelingene i Experis.