Grete Svartvatn, rekrutteringsrådgiver

Grete startet i Manpower Trondheim, etter studier i markedsføring, økonomi og ledelse ved BI i Trondheim. Her hadde hun flere ulike roller og arbeidsoppgaver innenfor både salg og rekruttering og som kundekonsulent.

Karriere

Gretes første jobb etter studiene var i Manpower Trondheim.  Hos dem hadde hun flere ulike roller og arbeidsoppgaver innenfor både salg og rekruttering og som kundekonsulent. Etter noen år søkte hun seg til Experis, på jakt etter nye utfordringer.

-I Experis fikk jeg mulighet til å jobbe videre med nøkkelpersonell og fagpersoner innenfor et bestemt fagfelt- i mitt tilfelle økonomi. Ved å jobbe fagrettet har jeg fått spisset kompetansen min, og det trives jeg veldig godt med.

- Ingen dager er like

Grete beskriver hverdagen som Experis-konsulent som full av faglige utfordringer, gode kolleger og en variert arbeidshverdag.

-Ingen dager er like! Noe av det beste med å jobbe i Experis er å få møte så mange flotte og dyktige mennesker, og få være med på reisen deres mot nye utfordringer og ny jobb. Når man vet hvor stor betydning jobben har for hver enkelt, anser jeg meg som heldig som får jobbe med dette hver dag.

Gretes rolle i Experis

I dag er Grete i stillingen som rekrutteringsrådgiver.

Gjennom samtaler med Grete avklares ulike kandidaters ønsker, for å sikre at Experis kan bidra til å nå disse målene, for å sikre erfaringen som er nødvendig.

-Mitt ansvar er å ha kontroll og fokus på rekrutteringsprosesser, fra start til slutt. Ved å jobbe helhetlig med et prosjekt har jeg god oversikt alle ledd i prosessen, noe som bidrar til å sikre et best mulig resultat. Vi på Experis-kontoret i Trondheim har i tillegg et fantastisk team som fungerer godt sammen, både på det arbeidsmessige og det sosiale plan. Ved å stille opp for hverandre, supplert med en god dose humor, sørger vi sammen for å finne de beste løsningene, for både kundebedriftene og konsulentene våre.

Også utenfor sine primære arbeidsoppgaver er Grete engasjert. Hun holder også jobbsøkerkurs og intervjutreninger for Econa/ HHiT og Experis Consultant Club.