3 enkle steg til en god søknad

Følg disse tre stegene for å skrive en god søknad.

Det å skrive en god jobbsøknad er vel så viktig som en god CV. I søknadsteksten får du mulighet til å fortelle om din motivasjon og hvordan du kan bidra med dine ferdigheter og erfaring og hvorfor du er rett for jobben.

Før du begynner å skrive en jobbsøknad bør du ha klart for deg:

  • Hva innebærer stillingen?

  • Hvorfor vil du søke på stillingen?

  • Hva er din motivasjon for å søke på stillingen?

  • Hva kan du tilføre arbeidsplassen og bedriften?

  • På hvilke måte kvalifiserer du å søke på jobben?

 

Del 1: Kom i gang med søknaden

Arbeidsgivere fokuserer på første halvdel av søknadsteksten, så bruk denne delen av søknaden til å fremheve din motivasjon og hvordan du med dine kvalifikasjoner har det som skal til for å fylle rollen. Fremhev hvordan din kompetanse og erfaring samsvarer med stillingsutlysningen, og hva du kan bidra med i stillingen og for bedriften.

Del 2: Skriv en utfyllende og overbevisende hoveddel

Bruk hoveddelen av søknadsteksten til å skrive om ditt hvilket studie du har gått på, og forsøk og knytt din faglige kompetanse opp mot stillingen. Videre bør du få frem fram relevant arbeidserfaring og hvilke rolle og arbeidsoppgaver du har hatt hos tidligere arbeidsgivere. I tillegg bør i du i hoveddelen fremheve dine personlige egenskaper og bruk gjerne gode eksempler for. I stedet for å skrive at du er resultatorientert, kan du heller gi konkrete eksempler på resultater du har oppnådd. Forsøk også å få frem hvordan dine personlige egenskaper og kompetanse har bidratt til positive resultater hos tidligere arbeidsgivere, og hvordan dette kan ha stor betydning for stillingen du søker. Bruk denne delen av søknaden til å gi et helhetlig bilde av dine personlige egenskaper og ferdigheter.

 

Del 3: Skriv en god avslutning

I avslutningen bør du unngå standardsetninger som «Ser frem til å høre fra dere». Bruk heller denne delen av søknaden til å minne arbeidsgiver om din motivasjon og kompetanse. Du kan også bruke avslutningen til å oppsummere argumentene for at du er den rette kandidaten for jobben. Med en god og presis avslutning vil du styrke din søknad.

 

Husk å skreddersy søknaden

Gjør grundig research på bedriften og vis at du forstår hva og hvordan bedriften jobber. Skriv en setning eller to om hva du synes er spesielt spennende ved virksomheten. Vis og at du har forstått hva stillingen innebærer og hvordan du kan møte bedriftens behov.  En god søknad synliggjør at det er godt samsvar mellom arbeidsgivers behov og din kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Ta derfor utgangspunkt i annonsen og forsøk å kople din kompetanse opp mot kravene ved stillingen.

Før du sender søknaden sjekk at du har:

  • Fått med deg alt du ønsker å formidle

  • Fremhevet dine kvalifikasjoner

  • Søknaden lettlest og forståelig

  • Lest korrektur

  • Lagret søknad i PdF-format

Lykke til  med søknadsskrivingen!