Forberedelser til jobbintervju

Nøkkelen for å lykkes på et intervju, er grundige forberedelser. Dersom du møter forberedt vil arbeidsgiver få inntrykk av at du er interessert og motivert for stillingen.

Les deg opp på bedriften

På et intervju forventer arbeidsgiveren at du har tilegnet deg kunnskap om bedriften og har en klar mening om hvorfor du har valgt å søke på stillingen.

Derfor bør du i forkant av et intervju sørge for å gjøre grundig research om firmaet du skal på intervju til. Informasjon om firmaet finner du på hjemmesiden deres. Det kan også være nyttig og lese litt om virksomhetens verdier, oppgaver, samarbeidspartnere og konkurrenter. I tillegg bør man også gjøre research på markedet som virksomheten opererer innenfor, for på den måte få god bransjeforståelse. Er du godt forberedt til et jobbintervju, vil det være enklere å svare relevant på spørsmål i intervjuet.

Les deg opp på stillingen

I forkant av et intervju bør du sørge for å ha kunnskap om hvilke arbeidsoppgaver stillingen innebærer. Før et intervju kan det var lurt å forberede seg på spørsmål du kan få under intervjuet. Les gjennom jobbeskrivelsen og stillingsutlysningen og identifiser hvordan dine evner, kvalifikasjoner og erfaringer samsvarer med utlysningen. Relater dine ferdigheter til kravene til stillingen.

Forbered deg på spørsmål du kan få

Før et intervju bør du forberede deg på spørsmål du kan få og øve deg på å svare disse.

Tenk nøye gjennom hvilke ferdigheter du ønsker å fremheve og hvordan man best mulig kan få frem dine sterke kvaliteter. Dersom du har gjort deg noen tanker om hvordan du vil besvare intervjuspørsmålene, vil du enklere kunne behold roen under intervjuet og fremstå mer trygg og avslappet. Enkelt sagt; jo mer forberedt du er, dess lettere er det å holde nervene i sjakk. Et vellykket intervju krever forberedelser og øvelse, så sørg for å sette av god til dette.

Forbered spørsmål du kan stille

Ved avslutningen av et intervju vil du som kandidat få mulighet til å stille noen spørsmål – bruk denne muligheten til å finne ut mer om stillingen, arbeidskulturen, arbeidsoppgaver, arbeidstid og kolleger. I forkant av et intervju bør du derfor forberede spørsmål knyttet til stillingen og virksomheten for å få informasjon som ikke kommer frem i stillingsutlysningen.

Spørsmål du bør forberede deg på:

  • Kan du fortelle litt om deg selv?

  • Hvorfor søkte du på denne stillingen?

  • Hva kan du tilføre vår bedrift?

  • Hvilken rolle tar du et team?

  • Hva er dine styrker og forbedringsområder?

  • Hva har du oppnådd i din(e) tidligere stilling(er)?

  • Hvordan håndterte du en konflikt på jobben?

  • Hvorfor skal vi ansette deg?

 

Lykke til med forberedelsene til intervjuet!