IT-yrket er vinneren

IT-yrket er vinneren

Roboter kan erstatte nesten annenhver betalte oppgave i yrkeslivet. IT er yrkesgruppen som vil tjene mest på automatisering, viser fersk undersøkelse.

– Vi står midt i utviklingen der vi ser et skille mellom de som behersker og de som ikke behersker digitale ferdigheter. Nøkkelen til å holde seg konkurransedyktig handler helt enkelt om at man evner å utnytte potensialet i fremtidens teknologi, sier Steinar Husa, regiondirektør i Experis. 

Forrige ukes World Economic Forum i Davos har den digitale industrielle transformasjonen stått på dagsorden. I en verden som blir stadig mer digitalisert, ser man nå skissene av et samfunn hvor roboter og kunstig intelligens vil erstatte både enkelte oppgaver og rene tradisjonelle yrker.

I den sammenheng trekkes IT-yrket frem som vinneren.

– Hvor stor forskjellen vil bli, kommer selvfølgelig an på hvilke yrkesgrupper man ser på, og i hvilken industri man jobber. Generelt ser vi at IT-kompetanse er sterkt etterspurt, sier Husa.

Det viser ManpowerGroups undersøkelse «The Skills Revolution», som ble publisert i forbindelse med konferansen. Pilene peker i retning av mer effektive løsninger, der de som ikke henger med vil måtte stå på sidelinjen og se på at den digitale revolusjonen tar form.

Hvert tjuende yrke kan forsvinne

Mer enn 90 prosent av de 18 000 respondentene fordelt på 43 land og ulike industrier forventer at deres organisasjon vil bli berørt av digitalisering i løpet av de neste to årene.

Undersøkelsen viser at opptil 45 prosent av dagens betalte yrker kan bli automatisert med nåværende teknologi. Hvert tjuende yrke kan forsvinne fullstendig.

– Det er naivt å tro at det digitale skiftet ikke kommer til å påvirke bemanning. Blir vi mer effektive trenger vi færre mennesker til å utføre de samme oppgavene. Det er derfor den digitale tilpasningen som skjer nå både hos ansatt og arbeidsgiver er så uhyre viktig, påpeker Husa.

Ingen bemanningsendring i Norge

De drastiske endringene som skisseres ser imidlertid ikke ut til å bekymre oss nordmenn. 64 prosent av norske arbeidsgivere mener digitalisering ikke vil gi utslag i bemanningsbehovet de neste to årene.

Mest pessimistiske er inderne, som tror digitalisering vil føre til en nedbemanning på 33 prosent i løpet av de neste to årene. I andre enden av skalaen er italienerne, som tror at digitaliseringen vil føre til at arbeidsstyrken økes med en tredel.

Husa understreker at arbeidsgiveres evne til å utvikle relevante ferdigheter hos sine ansatte som nøkkelen til å være konkurransedyktig fremover.

– For ledere handler det om å være responsiv og ansvarlig. Å bygge kompetansen hos de ansatte til å takle det digitale skiftet kommer høyere opp på dagsorden for hver dag som går. Vi kan ikke redusere hastigheten på globalisering eller teknologisk utvikling, men vi kan lære opp ansatte til å være forberedt på utviklingen når den kommer. Der må vi være på banen, sier Husa.