Kompetansegap i arbeidslivet. Nå betaler virksomheter for å utvikle sine egne drømmekandidater

Kompetansegap i arbeidslivet. Nå betaler virksomheter for å utvikle sine egne drømmekandidater

Norske bedrifter vil oppbemanne, men sliter med å få tak i mennesker med de riktige ferdighetene. Stadig flere betaler arbeidstakere for å tilegne seg riktig kompetanse.

Nye tall fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer viser at optimismen på det norske arbeidsmarkedet er større enn på lenge. Arbeidsgivere på Sør-Vestlandet, i Nord-Norge og på Østlandet planlegger å trappe opp ansettelsene til høsten.

Innen bank, finans og konsulenttjenester er bemanningsplanene mer optimistiske enn på tre år. Der er det i hovedsak kandidater med kompetanse innen IT og digitalisering som er ettertraktet, ifølge Pål Zubi, divisjonsdirektør for Experis Finance i konsulentselskapet Experis.

– Økonomer med arbeidserfaring og IT-forståelse kan nærmest velge og vrake i jobber. Det er stort underskudd på mennesker som kombinerer de to områdene, sier Zubi.

Utvikler sine egne drømmekandidater

Siden riktig kompetanse og erfaring er mangelvare, må virksomheter tenke nytt for å kunne vokse.

En løsning flere virksomheter prøver ut, er å utvikle ferdighetene til kandidatene selv, som et supplement til å kjempe om kandidater med riktig kompetanse i arbeidsmarkedet.

Marko Valsamidis er leder for Experis Academy, som tilbyr spesialiseringsprogram innen IT laget i samarbeid med næringslivet og Noroff, School of Techology and design. De lar virksomheter med behov for spisskompetanse innen IT mulighet til å utvikle sine egne drømmekandidater.

– Virksomhetene har vært med på å forme utdanningsprogrammet kandidatene følger de første tre månedene, før de får teste dem i skarpe prosjekter over tolv måneder. Kandidatene får lønn fra første dag, og virksomhetene får kandidater med kompetansen de etterspør. Modellen fungerer bedre enn vi turte å håpe på, sier Valsamidis.

Ble utvikler i Vipps etter intensivkurs

En av kandidatene som er i gang med jobb som IT-konsulent gjennom Experis Academy er Snorre Hukkelås (28). Selv med mastergrad hadde han problemer med å finne relevant jobb etter fullført utdannelse. Mangelen på spisskompetanse var bakgrunnen for at han ikke fikk jobbene han søkte på.

Etter intensiv utdanning med sertifisering, er han godt rustet for yrkeslivet. I dag jobber Hukkelås som utvikler hos Vipps.

– Kursprogrammet har gitt meg et bredere perspektiv og et grunnlag for å kunne velge de beste verktøyene for å løse ulike problemstillinger, sier han.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 750 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 4 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør ManpowerGroup Norge

Telefon: +47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos