Experis IT – et annerledes konsulenthus

Gjennom en innovativ forretningsmodell er vi fokuserte på å løse våre kunders behov. Utviklingstakten hos våre kunder krever at vi som leverandør må kunne tilby en bred kompetanseportefølje samtidig som vi evner å skalere raskt. Experis sin IT-virksomhet er bygget opp rundt egen konsulentvirksomhet, partnere og våre graduateprogram.

Våre forretningsområder består av en IT-virksomhet med 400 ansatte konsulenter, Experis Partner og Experis Academy.

Experis Ciber fokuserer på å løse morgendagens utfordringer. Deres tjenester dekker alle deler av IKT-utvikling og forvaltning, og tar gjerne fullt ansvar for komplette løsningsleveranser og full livssyklus applikasjonsforvaltning. Gjennom tjenestedesign, smidig utviklingsmetodikk og smidige driftsmodeller har vi fokus på tidlig og synlig verdi.

Experis AVAN består av erfarne konsulenter med spesialistkompetanse innen IT og virksomhetsledelse. Vi gir råd basert på en helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi. Experis AVAN bistår primært med rådgivning på; prosjektledelse, endringsledelse, arkitektur og digital rådgivning.

Experis Partner samarbeider strategisk med spesialistmiljøer i hele Norge. Våre partnere er store konsulentselskaper, mindre nisjemiljøer og frilansere.  Dette samarbeidet preges av åpenhet og gjensidig tillit, og lar oss sammen levere de beste hodene til våre kunder.

Experis Academy er morgendagens skole, som intensivt utdanner og videreutvikler IT-ferdigheter skreddersydd for det norske markedet. Konsulentene utvikler reelle ferdigheter, som er i tråd med virksomheters behov. Etter tre måneders akselerert læring er konsulentene klare for spesialiseringsperiode ute hos våre kunder.

Proservia er spesialister på outsourcing av IT-support, innenfor ServiceDesk, Onsite Support og Field Service. Proservia sin forretningside er å overta ansvaret for hele eller deler av IT-supportfunksjonen i bedriften, slik at bedriften får bedre brukeropplevelser og lavere IT-kostnader. Proservia setter sluttbrukeren i sentrum og sikrer kundens ansatte en problemfri IT-hverdag.  Proservia er en del av Experis og har 22 års historie og mer enn 7000 ansatte i Europa. 

Gjennom disse forretningsområdene leverer vi våre tjenester til kunder i hele landet. 

Kombinasjonen av våre løsninger gjør oss til en leverandør som kan tilby et bredt spekter av skalerbare tjenester.  

 

Vi har IT-konsulentene du trenger!