picture


Experis Executive rekrutterer toppledere, ledere, nøkkelpersonell og spesialister.

Executive

Experis Executive bistår deg og din virksomhet med å finne dyktige ledere, mellomledere og annet nøkkelpersonell. Vi tilbyr komplette rekrutteringsprosesser, delprosesser og interimledelse. Vi bidrar til at alle våre kunder blir godt rustet til å møte utfordringene i Human
Age, der kampen om talentene og arbeidskraften er stadig økende.

I kampen om å finne de beste handler det om å alliere seg med en partner innen rekruttering som har forutsetninger for å gjennomføre profesjonelle prosesser, både når det gjelder menneskene som jobber der og verktøyene de rår over. Organisasjonen vår består av bedriftsrådgivere med høy kompetanse og med bakgrunn fra strategiske lederposisjoner i ulike bransjer. Dette ser vi som en forutsetning for å gå inn på alle nivåer i en bedrift og hjelpe til med å finne de beste. Vi arbeider med en gjennomprøvd og strukturert rekrutteringsmetodikk hvor dybdeintervjuer og bruk av personlighetstester inngår som viktige deler i prosessen.

Kvalitet

Les mer om hvodan Experis Executives prosesser bidrar til å finne den eller de kandidatene som med størst grad av sannsynlighet vil passe inn i din organisasjon.

Les mer

Her finner du oss

Experis Executive finnes over hele Norge. Se oversikten over hvem som jobber hos oss her.

 

 Les mer

Bruk av tester

Ulike typer tester anvendes i økende utstrekning i rekrutteringsprosesser. Experis Executive har lang erfaring og tung kompetanse på testbruk.  

Les mer